AL X-LEA CONGRES AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

Afisari: 1726

SOCIETATEA DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA ŞI UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” BUCUREŞTI


Organizează


AL X-LEA CONGRES  AL SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA


BUCUREŞTI, 16-19 MAI 2012COMITETUL ȘTIINȚIFIC AL CONGRESULUI SOCIETĂŢII DE NEUROLOGIE DIN ROMÂNIA

Preşedinte:

 1. Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru
 2. Preşedinte de onoare:
 3. Prof. Dr. Alexandru Şerbănescu

 

Vicepreședinți:

 1. Prof. Dr. Ioan Mărginean
 2. Prof. Dr. Cristian Popescu
 3. Prof. Dr. Mihaela Simu

 

Comitet director:

 1. Conf. Dr. Rodica Bălașa
 2. Conf. Dr. Ioan Buraga
 3. Prof. Dr. Ana Câmpeanu
 4. Prof. Dr. Dafin Mureşanu
 5. Conf. Dr. Cristina Panea
 6. Prof. Dr. Lăcrămioara Perju-Dumbravă
 7. Acad. Prof. Dr. Constantin Popa
 8. Conf. Dr. Cristina Tiu
 9. Prof. Dr. Marina Ţicmeanu
 10. Prof. Dr. Cornelia Zaharia


Secretar General:

 1. Dr. Bogdan O. Popescu


Trezorier:

 1. Dr. Adina Roceanu


Comitet local:

 1. Dr. Florina Antochi
 2. Dr. Ioana Mîndruţă
 3. Dr. Mihai Vasile
 4. Maria Niţoi

 

     Manifestarea, onorată de o prestigioasă participare internaţională, va avea următoarele teme:

 1. - Scleroza multiplă
 2. - Manifestări neurologice în boli metabolice, toxice și carențiale
 3. - Varia

și se va desfăşura la Bucureşti, Centrul de evenimente Crystal Palace Ballrooms, Calea Rahovei 198A (în apropierea Palatului Parlamentului).

     Congresul SNR va găzdui în 2012 și Primul simpozion al Consiliului Român al Creierului (Romanian Brain Council).

     Secretariatul Ştiinţific al Congresului funcţionează până la data de 01.04.2012 la Clinica de Neurologie S.U.U.B., tel. (021) 312 30 10, fax (021) 312 81 02. Adresa: Prof. Dr. Ovidiu Băjenaru, Societatea de Neurologie din România, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Clinica de Neurologie, et. IX, Splaiul Independenţei 169, sector 5, 050098, Bucureşti.

     Pe adresa site-ului web al SNR (www.neurology.ro) veti puteţi găsi informaţii la zi despre activitatea SNR şi Congresul Naţional de Neurologie 2012.

 

Persoană de contact:

 1. Secretar General S.N.R.
 2. Dr. Bogdan O. Popescu, e-mail: bogdan_ovidiu_popescu@yahoo.com

 

     Secretariatul Organizatoric al Congresului, care rezolvă toate problemele legate de evidenţa plăţii taxei de participare, locul de desfăşurare al congresului şi coctailurilor, cazarea participanţilor şi alte detalii organizatorice, este asigurat de firma Romania Travel Plus , tel: (021) 230 51 10, fax: (021) 230 50 42, e-mail: veni@rotravelplus.com. Cu excepţia problemelor legate de programul ştiinţific şi a acelora legate de plata taxei de membru al societăţii, vă rugăm insistent ca orice întrebări să fie adresate secretariatului organizatoric.

     Taxa de membru al Societăţii de Neurologie din România este, pentru anul 2012, 200  RON pentru medicii specialişti şi primari şi 100 RON pentru medicii rezidenţi. Vă rugăm să achitaţi taxele de membru cât mai curând posibil (până la sfârşitul lunii martie 2012), pentru a face posibilă plata cotizaţiei S.N.R. la societăţile europeană şi mondială. De asemenea, avem rugămintea să păstraţi chitanţa emisă de banca unde aţi efectuat plata. Pentru a putea beneficia de plata unei taxe reduse de participare la Congresul Naţional de Neurologie 2012 este necesar, de asemenea, să achitaţi taxa de membru cât mai devreme, chiar în avans dacă doriţi să vă încadraţi la categoriile de reduceri prin plată anticipată (a se vedea tabelul de mai jos). Vă rugăm ca după achitarea taxei de membru să trimiteţi o copie a chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „taxa de membru al S.N.R.” prin fax, la numărul (021) 312 81 02.

     Taxa de participare la Congres cât şi taxa de membru al Societăţii vor putea fi achitate în contul BCR, sucursala sectorului 5, Bucureşti, către Societatea de Neurologie din România, cont: RO24RNCB0076029420400001. Vă rugăm ca după achitarea taxei de participare la Congres să trimiteţi o copie a chitanţei bancare şi numele scris cu negru, cu majuscule, împreună cu menţiunea: „taxă de participare la Congres” prin fax, la numărul (021) 230 50 42 (Tricolor 21).

     În acelaşi timp, vă anunţăm că pentru participanţii la Congres care nu vor achita taxa de participare până la 01.04.2012, comitetul de organizare nu se angajează să ofere o mapă completă şi nici să asigure rezervarea locurilor de cazare.

     Cazarea participanţilor poate fi rezervată, prin agenţia Romania Travel Plus  la Tel : 021/230.51.10, fax : 021/230.50.42.

     Vă rugăm să trimiteţi rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi prin intermediul poştei electronice pe adresa congres_neuro_2012@yahoo.com până la data de 15.03.2012, pentru a face posibilă tipărirea acestora în suplimentul Romanian Journal of Neurology. Rezumatul trebuie să aibă obligatoriu variante română şi engleză, fiecare de maxim 250 de cuvinte, trebuie să conţină numele (iniţiale ale prenumelor + nume de familie, indiferent de sexul autorilor), şi adresa oficială a autorilor. Autorul care va prezenta lucrarea va fi trecut cu litere aldine (bold). Rezumatele trebuie editate ca documente Word, nu este posibilă includerea de figuri sau tabele, şi ele vor fi ataşate mesajului electronic. În mesajul electronic vă rog să includeti și un număr de telefon unde autorii pot fi contactați, secțiunea pentru care este trimisă lucrarea şi forma de prezentare pentru care autorii optează, comitetul de organizare rezervându-şi dreptul de a accepta sau nu lucrările iar pentru cele acceptate de a decide forma de prezentare.

     Rezumatele primite după 15.03.2012 nu vor mai fi luate în considerare și nu vor mai fi publicate în suplimentul Romanian Journal of Neurology. Majoritatea lucrărilor acceptate vor fi prezentate sub formă de poster.

 

Programul Congresului Național de Neurologie 2012

 

Miercuri, 16.05.2012

 1. 08.30 – 13.00 Curs satelit: Neuropatii periferice.
 2. 12.00: Deschiderea Secretariatului Congresului – înscrierea participanților.
 3. 14.00 – 15.30: Simpozion științific satelit (I).
 4. 15.45 – 17.15: Simpozion științific satelit (II).
 5. 17.30 – 19.00: Simpozion științific satelit (III).
 6. 19.30: Cocteil de deschidere a Congresului.

 

Joi, 17.05.2012

 1. 08.30 – 09.00: Deschiderea oficială a Congresului.
 2. 09.00 – 10.00: Conferința de onoare “Gheorghe Marinescu” (Prof. G. Comi, Milano, Italia).
 3. 10.15 – 13.00: Scleroza multiplă – comunicări orale în plen (I).
 4. 13.00 – 14.00: Masă de prânz.
 5. 14.00 – 15.30: Simpozioane științifice paralele.
 6. 15.45 – 17.15: Simpozioane științifice paralele.
 7. 17.30 – 19.00: Simpozioane științifice paralele.

 

Vineri, 18.05.2012

 1. 09.00 – 09.45: Conferință specială (Prof. W. Grisold, Viena, Austria)
 2. 10.00 – 13.00: Simpozion comun – Consiliul Român al Creierului (Romanian Brain Council) și SNR
 3. 14.00 – 15.30: Simpozioane științifice paralele.
 4. 15.45 – 17.15: Simpozioane științifice paralele.
 5. 17.30 – 19.00: Simpozioane științifice paralele.
 6. 19.00 – 20.00: Adunarea Generală a Societății de Neurologie din România.

 

Sâmbătă, 19.05.2012

 1. 08.30 – 11.45: Manifestări neurologice în boli metabolice, toxice și carențiale.
 2. 12.00 – 12.50: Noutăți de ultimă oră în neurologie – comunicări orale.
 3. 13.00-13.30: Închiderea lucrărilor congresului.
 4.  


 

Organizator: http://www. neurology.ro