Legislatie Medicala

Prof. Dr. Anca Trifan

Pentru un medic gastroenterolog care efectuează procedee invazive, supuse riscului, una din probleme este incapacitatea pacienţilor şi mai ales a societăţii de a înţelege posibilele accidente (perforaţii, sângerări etc.) şi hăiturea medicilor pentru orice complicaţie.

citeste mai mult
Redactie

La primele ore ale dimineţii de 4 mai se realizau concomitent în sistem 9.000 de accesari cu cardul de sănătate.

citeste mai mult
Sursa: McGregor & Partners, 1 comentariu

În prezent, domeniul medical se confruntă cu un vid legislativ în ceea ce priveşte reglementarea instituţiei malpraxis-ului medical. Această lacună a legiuitorului duce la o practică medicală defensivă, dăunătoare atât pentru medic cât şi pentru pacient, izvorâtă din lipsa unui filtru de protecţie a medicilor în faţa cazurilor de malpraxis.

citeste mai mult
Redactie, 3 comentarii

5 miliarde de euro sunt cheltuiţi anual în România pentru tratarea a peste 500.000 de persoane infectate cu hepatită C.

citeste mai mult
Redactie

În anul 2014, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a avut un buget de 22,902 miliarde lei. Fondurile disponibile în sistem au fost mai mari decât cele alocate în anul 2013, când din bugetul de 23,123 mld lei s-au utilizat 2,6 miliarde lei pentru aducerea la zi a plăţilor pentru medicamente şi materiale sanitare din farmacii şi programe, aşa cum prevedea Directiva europeană pentru combaterea plăţilor întârziate, transpusă în Legea 7/2013.

citeste mai mult
Redactie

Obligaţiile asiguraţilor, conf. Legii 95/2006- privind reforma în domeniul sănătăţii: • să se înscrie pe lista unui medic de familie; • să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; • să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; • să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi; • să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; • să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; • să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

citeste mai mult
Redactie

Conform Legii Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Dreptul pacientului la informaţia medicală. • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

citeste mai mult