Legislatie Medicala

Prof. Dr. Anca Trifan

Pentru un medic gastroenterolog care efectuează procedee invazive, supuse riscului, una din probleme este incapacitatea pacienţilor şi mai ales a societăţii de a înţelege posibilele accidente (perforaţii, sângerări etc.) şi hăiturea medicilor pentru orice complicaţie.

citeste mai mult
Redactie

La primele ore ale dimineţii de 4 mai se realizau concomitent în sistem 9.000 de accesari cu cardul de sănătate.

citeste mai mult
Sursa: McGregor & Partners, 1 comentariu

În prezent, domeniul medical se confruntă cu un vid legislativ în ceea ce priveşte reglementarea instituţiei malpraxis-ului medical. Această lacună a legiuitorului duce la o practică medicală defensivă, dăunătoare atât pentru medic cât şi pentru pacient, izvorâtă din lipsa unui filtru de protecţie a medicilor în faţa cazurilor de malpraxis.

citeste mai mult
Redactie, 3 comentarii

5 miliarde de euro sunt cheltuiţi anual în România pentru tratarea a peste 500.000 de persoane infectate cu hepatită C.

citeste mai mult
Redactie

În anul 2014, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a avut un buget de 22,902 miliarde lei. Fondurile disponibile în sistem au fost mai mari decât cele alocate în anul 2013, când din bugetul de 23,123 mld lei s-au utilizat 2,6 miliarde lei pentru aducerea la zi a plăţilor pentru medicamente şi materiale sanitare din farmacii şi programe, aşa cum prevedea Directiva europeană pentru combaterea plăţilor întârziate, transpusă în Legea 7/2013.

citeste mai mult
Redactie

Obligaţiile asiguraţilor, conf. Legii 95/2006- privind reforma în domeniul sănătăţii: • să se înscrie pe lista unui medic de familie; • să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; • să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; • să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi; • să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; • să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; • să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; • să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

citeste mai mult
Redactie

Conform Legii Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 Dreptul pacientului la informaţia medicală. • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.

citeste mai mult
Evenimente medicale Evenimente

in luna Octombrie 2018

A VI-A CONFERINŢĂ ARCPA SIBIU, 2018 A VI-A CONFERINŢĂ ARCPA SIBIU, 2018

17 Octombrie 2018

In Sibiu
Farma Practic ediția 69, Eforie Nord Farma Practic ediția 69, Eforie Nord

05 Octombrie 2018

In Constanta
Pancreas 360°, Bucuresti Pancreas 360°, Bucuresti

03 Octombrie 2018

In Bucuresti
Congresul Național de Dermatologie, 2018 Congresul Național de Dermatologie, 2018

03 Octombrie 2018

In Brasov
Zilele Medicului de Medicina Interna, 2018 Zilele Medicului de Medicina Interna, 2018

04 Octombrie 2018

In Cluj