Articole despre: pneumologi

Programe de perfecţionare în noile tehnologii din domeniul pneumologiei

FONDUL SOCIAL EUROPEAN   Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr. 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţi......

Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă

     Societatea Română de Pneumologie în calitate de solicitant, împreună cu Institutul de Pneumotiziologie „Marius Nasta” şi SIVECO Romania SA, în calitate de parteneri în cadrul proiectului strategic „Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesion......