The XVIth Anti-Aging Medicine, Corrective Dermatology & Aesthetic Medicine Congress 2024

Afisari: 1457

Cuvânt Înainte pentru

The XVIth Anti-Aging Medicine,  Corrective Dermatology & Aesthetic Medicine Congress, din perioada 10-12 mai 2024, International Conference Center- Poiana Brasov 

Stimați colegi și prieteni,

Imbărbătați de succesul deosebit de care s-au  bucurat manifestările  noastre din anul 2023, adică cel de al XV-lea Congres din primăvara de la  București   și  a III-a ediție,  din toamnă, de la Timisoara, ne pregătim să  organizăm,  în  luna mai a  anului 2024, la Poiana Brașov, un nou regal dedicat celor mai de suflet preocupări  legate de  speranța dintotdeauna a speciei umane și anume  să facem încă un pas  spre acea “ tinerețe fără bătrânețe și sănătate de fier”.

Dermatologia corectivă, Estetica medicală, Medicina regenerativă, Chirurgia dermatologică, Medicina nutritională , Medicina mișcării și sportului  dar și alte specialități medicale  sunt părți indisolubil legate de Medicina Anti Aging. Fiecare din aceste specialități medicale își aduce contribuția la realizarea dezideratului  de a încetini viteza îmbătrânirii, de a  controla  defectele  metabolice înnăscute  sau dobândite prin stilul de viață, de a modela  expresia  geneticii și epigeneticii , de a corecta defectele cutanate  generate de îmbătrânirea intrinsecă, extrinsecă , traumatică sau  induse de patologia cutanată și/sau sistemică.

Speranța de viață a unui organism este egală cu speranța de viață a verigii cele mai slabe din componența organismului și această verigă trebuie identificată și corectată, pe cât posibil mai bine, la nivelul cunoștiințelor medicale actuale.

Progresele în cunoașterea biologiei moleculare au permis  dezvoltarea unor tehnici cu rezultate spectaculoase precum bioregenerarea PRP cu celule stem și hormoni de creștere endogeni, bioregenerarea cu celule  stem prelevate din grăsimea  periombilicală sau din maduva osoasă  si mai ales, în  ultimii ani,  terapia   cu exozomi care oferă speranțe incredibile  atât pentru bioregenerarea  estetică-cutanată  și sistemică  dar și pentru crearea de arme terapeutice  deosebit de spectaculoase în tratarea unor patologii pentru care până în acest moment rezultatele  sunt nesatisfăcătoare  și anume terapiile bolilor degenerative generale, neurodegenerative și mai ales cele antineoplazice. În cadrul acestor tehnici ,  exozomii încărcati cu ARNm, ADN, factori de creștere și comunicare sau  cu medicații antineoplazice permit acțiuni țintite, deosebit de eficace și cu toxicitate și sigurantă incredibile.

Corectarea defectelor metabolice, măsurile  de modulare  a modificărilor epigenetice spre a favoriza doar activarea genelor benefice stării de sănătate, regenerarea tuturor organelor afectate de îmbătrânirea   conditionată de  zestrea genetică a fiecărui individ  și/sau de agresiunea mediului înconjurător sunt măsuri esențiale dar nu suficiente deoarece ,în afară de  starea de bine somatic, trebuie  avută în vedere și starea de bine psihic , adică cea de a doua mare componetă a definirii stării de sănătate .

Tehnicile de corectare ale defectelor cutanate s-au inmulțit  exploziv în ultimii ani și au devenit din ce în ce mai  sofisticate și mai eficace. La  fiecare congres internațional sau  național apar noutați tehnice , medicamentoase și/sau  de aparatura care au drept scop realizarea dezideratelor dermatologiei corective și a medicinei estetice. Ca în fiecare an și în anul  2024, în cadrul celui de al XVI-lea Congres a AntiAging dedicat Dermatologiei Corective și Esteticii medicale,  vor fi prezenți  lideri de opinie dintre cei mai   reputați  pe  plan internațional și național care vor aduce în discuție cele mai noi tehnici și realizări în domeniu.

Firmele producătoare  și /sau de comercializare a dispozitivelor medicale dedicate Dermatologiei Corective, Esteticii medicale  dar și Medicinei Regenerative și  Nutriționale  vor realiza o prezență amplă, deosebit de bogată și cu expunerea celor mai noi  dispozitive care în ultimii ani și-au dovedit eficienta  clinică în domeniile  discutate.

Vă invităm dragi colegi să participați la acest congres cu inima și mintea deschise,  fiind convinși că aici veți  găsi un adevărat regal al tematicilor, tehnicilor și  dispozitivelor cele mai eficace, dezvoltate pe  baza unor cercetări fundamentale care  se constituie în   argumente irefutabile  și  garanții, pentru Dumneavoastră și  pentru pacienții Dumneavoastră,  cu privire la  necesitatea și  oportunitatea  folosirii lor în vederea atingerii țelului propus: Corecție, Frumusețe, Viață lungă și Sănătoasă.

Vă  așteptăm cu drag  fiind convinși că participarea  la  al XVI-lea Congres Anti Aging dedicat Dermatologiei Corective și Esteticii Medicale  vă va aduce  satisfacție deplină si vă va oferi  noi oportunități de dezvoltare profesională.

Al Dumneavoastră

G-ral Mr (r) Prof. Dr. Nedelcu Ioan

Presedinte congres


Organizator: https://congresantiaging.ro/