Al XV-lea Congres Naţional de Geriatrie şi Gerontologie cu Participare Internațională 2023

Afisari: 1514

Dragi colegi,

Ca în fiecare an,

Vă aşteptăm cu plăcere și mult interes la

Al XV-lea Congres Naţional de Geriatrie şi Gerontologie cu Participare Internațională

Abordarea Multidisciplinară şi Integrată a Problematicii Persoanelor Vârstnice

Organizat de: Societatea Română de Gerontologie şi Geriatrie

Creditat de: Colegiul Medicilor din România şi OBBCSSR

Perioada: 02 - 05 Noiembrie 2023

Locaţia: SE VA DESFĂȘURA ÎN FORMAT HIBRID:

- CU PREZENȚĂ FIZICĂ la PARLAMENTUL ROMÂNIEI,

- precum și ON-LINE (link-ul de participare pe Zoom Meetings va fi trimis fiecărui participant, după înscriere și plata taxei de participare, unde este cazul, la adresa de e-mail trecută în formularul de înscriere)

Rezumatele (în limba română și în limba engleză, maximum 250  cuvinte)  se  v o r  trimite  prin  e-mail,  ca fişier ataşat de tip Word .doc sau .docx,  pe  adresa  congresgeriatrie@gmail.com  având  specificat:  Comunicare orală / Poster (detalii referitoare la redactarea rezumatelor vor fi transmise separate).

Termen limită pentru trimiterea Rezumatelor: 25  septembrie  2023. Lucrările vor fi prezentate în sesiuni plenare, simpozioane şi postere. Rezumatele prezentărilor vor fi publicate într-o ediţie suplimentară a revistei

Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics, ISSN: 0254-2307 (www.rjgg.ro )

Taxa de participare (doar pentru medici: rezidenți, specialiști, primari):

300 lei – non-membri SRGG (Societatea Română de Gerontologie și Geriatrie) - cu excepția medicilor rezidenți

200 lei – membri SRGG (Societatea Română de Gerontologie și Geriatrie) – vor fi luate în considerare doar înscrierile în SRGG confirmate în anii anteriori anului 2023; membrii SRGG care nu achită cotizaţia anuală vor achita taxa de participare ca non-membri ai SRGG, adică 300 lei

50 lei – medici rezidenţi

Alti profesioniști, inclusiv asistente medicale, precum și medicii pensionari pot participa GRATUIT, doar pe bază de înscriere.

Membrii actuali ai SRGG sunt rugaţi să achite cotizaţia la zi: 100 lei medici specialişti și primari, 50 lei medicii rezidenţi.

Cu deosebită stimă, Prof.Dr. Gabriel-Ioan Prada Preşedinte SRGG

Societatea Română de Gerontologie şi Geriatrie

Str. Căldăruşani nr. 9, sector 1; Cod. 011241; Bucureşti;

Tel: 021.223.71.94/ 132 E-mail: office@srgg.ro

socromgeriatriegeron@yahoo.com

Cod fiscal: 11966851/ 21.07.1999

Cont: RO92RNCB0067004784450001 BCR Sucursala Dr. Felix, București


Organizator: https://www.srgg.ro/#home