48
None

Clasificarea moleculară a carcinomului mamar

Determinarea prognosticului pacienţilor cu cancer de sân se face în practica clinică printr-o combinaţie de factori ce încadrează pacienţii într-un anumit grup de risc: vârsta pacientei, statusul menopauzal, mărimea tumorii, tipul tumoral, gradul histologic, statusul limfoganglionilor axilari, invazia limfovasculară, expresia receptorilor hormonali pentru estrogen şi progesteron şi a proteinei HER2.

Pe baza acestor factori predictivi, pacienţii vor primi sau nu terapie locală sau sistemică, terapie hormonală (Tamoxifen/antiaromataza) sau Trastuzumab/Herceptin.

Deşi s-au dovedit de mare importanţă în stabilirea prognosticului pentru grupuri de pacienţi, rolul acestor factori în determinarea prognosticului şi a evoluţiei pacienţilor individuali este limitat.

Recent, o varietate de tehnici moleculare, în special profilul expresiei anumitor gene, au redefinit clasificarea cancerului de sân din punctul de vedere al prognosticului, al evoluţiei şi al răspunsului aşteptat la tratament. Aceste tehnici permit astăzi clasificarea diferitelor tipuri de cancer de sân în funcţie de alterările moleculare implicate în progresia cancerului şi conferă posibilitatea unor terapii moleculare ţintite.

Expresia moleculelor implicate în semnalizare şi ciclul celular, ca de exemplu proteină HER2, e un factor de prognostic negativ. Exprimarea puternică a HER2 permite luarea în considerare a unui tratament specific ţintit împotriva acestei molecule cu Herceptin (anticorp monoclonal antiHER2). Supraexpresia HER2 ca rezultat al amplificării genice e prezentă în 10-30% din tumorile mamare.

Expresia receptorilor pentru diverşi factori de creştere favorizează proliferarea tumorală şi îi conferă un fenotip agresiv. Expresia receptorilor hormonali conferă un prognostic mai bun carcinomului mamar (se corelează cu o mai bună diferenţiere histologică) şi posibilitatea unei hormonoterapii cu Tamoxifen. Manipulările hormonale realizate pentru tratamentul adjuvant al cancerului de sân şi-au dovedit deja eficacitatea.

Studiile folosind profilul expresiei genetice au identificat cinci subtipuri majore de cancer de sân, în afara celor tradiţionale cu receptori hormonali pozitivi sau negativi: luminal A, luminal B, grupul HER2, grupul carcinoamelor bazaloide şi grupul „normal breast-like”.

Trei markeri imunohistochimici sunt folosiţi în practică clinică pentru clasificarea moleculară a cacinomului mamar: receptorii estrogenici (RE), receptorii progesteronici (RP) şi expresia HER2.

RE şi RP sunt prezenţi în epiteliul mamar normal şi neoplazic. Estrogenii controlează sinteza RP, de aceea tumori cu RE+ şi RP- pot fi întâlnite, dar opusul trebuie să ridice suspiciunea unui rezultat fals.

Tumorile mamare cele mai bine diferenţiate sunt RE+, RP+ şi HER2-, în timp ce tumorile slab diferenţiate sunt RE-, RP- şi HER2+.

Excepţie fac carcinomele medulare (triplu negative), carcinoamele bazaloide (triplu negative) şi carcinomul micropapilar (triplu pozitiv).

Tipurile moleculare identificate printre cancerele cu receptori hormonali pozitivi sunt luminal A şi luminal B. Grupurile HER2 şi bazaloid sunt subtipurile moleculare cu receptori hormonali negativi.

Alte subtipuri moleculare precum luminal C şi grupul “normal breast-like” au fost identificate în unele studii, dar sunt mai puţin bine caracterizate decât tipurile luminal A, luminal B, HER2 şi bazaloid. S-a presupus că tipul “normal breast-like” reprezintă contaminarea mostrelor de studiu cu ţesut mamar normal.

Categoria moleculară luminal A include tumorile RE+ şi/sau RP+ şi HER2-. Reprezintă majoritatea cancerelor de sân invazive. Carcinoamele luminal A sunt mai bine caracterizate de următorul panel de markeri imunohistochimici: ER+, PR+, HER2-, CK8+, BCL2+.

Subtipul luminal B include tumorile RE+ şi/sau RP+ şi HER2+, însă doar aprox. 30% din carcinoamele luminal B supraexprimă gena HER2; determinarea ratei proliferative prin expresia ki67 ajută la identificarea mai precisă a cancerelor din grupul luminal B care nu exprima proteină HER2.

Subtipul molecular luminal B tinde să aibă un grad histologic mai mare decât luminal A, iar expresia receptorilor hormonali este mai mică în  subtipul luminal B decât în luminal A. E de importanta clinică a determina care dintre cancerele de san pozitive pentru RE sunt în categoria luminal A sau luminal B, deoarece carcinoamele luminal B au un prognostic mai puţin bun şi răspund diferit la terapia hormonală şi chimioterapie faţă de cele luminal A. Ambele subtipuri răspund la terapia hormonală, dar răspunsul la Tamoxifen şi inhibitori de aromatază poate fi diferit pentru luminal A şi B; răspunsul la chimioterapie e variabil, mai bun pentru luminal B decât pentru luminal A.

Categoria HER2 include tumorile RE-, RP-, HER2+. Reprezintă 15% din cancerele de sân invazive şi au o probabilitate mai mare de a fi de grad înalt şi de a asocia metastaze limfoganglionare. Răspund la terapia cu Trastuzumab (Herceptin) şi la terapia de bază cu antracicline. În general au un prognostic nefavorabil.

Grupul carcinoamelor bazaloide cuprinde tumori RE-, RP- şi HER2- (triplu negative). Prezintă expresie redusă a RE şi HER2, dar expresie înaltă a genelor epiteliale bazale şi a citokeratinelor bazale.

Reprezintă 15% din cancerele de sân invazive.

Nu răspund la terapia endocrină cu Tamoxifen şi nici la Trastuzumab (Herceptin).

Sunt sensibile la terapia de bază cu platina şi inhibitori de poli-ADP-riboz polimeraza.

Disfuncţia genei BRCA1 e prezentă atât în cancerul germinal cât şi în cel sporadic.

În general au un prognostic nefavorabil, dar nu uniform nefavorabil.

Grupul bazaloid poate fi definit mai bine folosind, în afară de RE, RP şi HER2, anticorpi anticitokeratine bazale şi EGFR (receptor pentru factor epidermal de creştere): carcinomul bazaloid e triplu negativ (RE-, RP-, HER2-), dar prezintă expresie imunohistochimica pentru CK5/6, CK14 şi pentru EGFR.

Folosind o combinaţie a acestor markeri imunohistochimici, cancerele din grupul bazaloid pot fi identificate cu o senzitivitate de 100% şi o sensibilitate de 76%.

Identificarea subtipului bazaloid folosind teste imunohistochimice pentru citokeratine şi alţi markeri pot fi de valoare clinică pentru identificarea femeilor purtătoare de mutaţii germinale BRCA1.

Imunofenotipul ce aproximează subtipurile moleculare ale carcinomului mamar:

Prognosticul diferitelor subtipuri moleculare ale carcinomului mamar:

Carcinoamele din categoria luminal A au un prognostic mai bun, în timp ce subtipul bazaloid e tipul de cancer cel mai agresiv.

Subtipul luminal A are un prognostic mai bun decât luminal B.

Majoritatea carcinoamelor bazaloide sunt carcinoame ductale invazive cu grad histologic înalt, arhitectura solidă, absenta formării de tubi, rata mitotică înaltă, cu/fără componentă de carcinom intraductal; majoritatea cancerele asociate mutaţiei genei BRCA1 sunt încadrate în grupul carcinoamelor bazaloide.

Clasificarea bazată pe profilul expresiei genetice a considerat carcinoamele bazaloide ca fiind variante agresive ale cancerului de sân, dar studii recente au demonstrat că acestea sunt grupuri heterogene în ceea ce  priveşte trăsăturile histologice, iar prognosticul acestor tipuri de tumori nu e uniform nefavorabil.

Astăzi, următoarele subtipuri ale carcinomului mamar sunt clasificate în categoria “triplu negative”: carcinom ductal slab diferenţiat, carcinom medular, carcinom adenoid chistic, carcinom scuamos, carcinom cu diferenţiere condroidă, carcinom mioepitelial, carcinom secretor, carcinom dezvoltat pe leziuni de adenoza microglandulară.

Contrar evoluţiei agresive prezise pentru carcinoamele bazaloide prin profilul expresiei genice, unele dintre tumorile citate mai sus sunt printre cele mai puţin agresive sau au o evoluţie variabilă, dependentă de gradul nuclear şi de alte caracteristici ale tumorii.

Când sunt clasificate în funcţie de profilul expresiei genetice, carcinoamele lobulare, la fel ca şi carcinoamele ductale, sunt formate din tumori din toate categoriile moleculare (luminal, HER2, bazaloid), în timp ce alte tipuri specifice de cancer se încadrează într-o singură categorie moleculară (carcinoamele tubular, mucinos, endocrin, micropapilar sunt de tip luminal; carcinoamele medular, adenoid chistic şi metaplastic sunt bazaloide).

Rolul micromediului tumoral în progresia carcinomului în situ spre carcinom invaziv:

În modelul tradiţional de progresie tumorală, cancerele de sân invazive provin într-o progresie lineară din epiteliul mamar normal către hiperplazia epitelială de tip uzual, hiperplazia epitelială atipică, carcinom în situ şi carcinom invaziv ca rezultat al acumulării progresive de anomalii genetice în celulele epiteliale. Modelul tradiţional de progresie tumorală nu ia în considerare alterările în micromediul tumoral, care pot avea un rol critic în progresia carcinomului ductal în situ spre cancer de sân invaziv încă din primele stadii ale tumorigenezei.

Studii recente de biologie moleculară şi genetică au arătat că:

• hiperplazia ductala uzuală are câteva similarităţi genetice cu hiperplazia ductală atipică, carcinomul ductal în situ sau cancerul de sân invaziv;

• hiperplazia ductală atipică are multe similarităţi cu carcinomul ductal în situ de grad jos;

• hiperplazia ductală atipică şi toate gradele de carcinom ductal în situ sunt proliferări clonale;

• carcinomul ductal în situ de grad scăzut şi de grad înalt apar ca entităţi genetice distincte care duc la forme distincte de carcinom invaziv;

• leziunile lobulare în situ şi invazive au în comun multe similarităţi moleculare şi genetice cu leziunile ductale în situ de grad scăzut şi cu carcinomul ductal invaziv.

Foarte puţine gene sunt exprimate diferit în carcinomul ductal în situ şi carcinoamele invazive; profilurile imunohistochimice ale carcinoamelor în situ şi invazive sunt de obicei identice. Acest lucru sugerează că modificările cele mai importante în expresia genetică apar mai degrabă în timpul tranziţiei de la epiteliul normal către carcinomul intraductal, decât în tranziţia de la carcinomul ductal în situ către carcinomul invaziv.

Acest lucru are două explicaţii posibile: numai un număr mic de gene sunt asociate cu progresia carcinomului intraductal către carcinom invaziv sau progresia carcinomului intraductal către carcinom invaziv e puternic dependentă de factori epigenetici şi ai micromediului tumoral, chiar mai mult decât  de modificările genetice din celulele tumorale însele, demonstrând rolul critic al micromediului tumoral (în mod particular celulele mioepiteliale şi interacţiunile stromal-epiteliale) în progresia carcinomului de sân.

Totuşi, aceste studii nu au putut defini clar semnătura genetică a carcinoamelor în situ sau invazive.

Celulele mioepiteliale înconjoară ductele mamare şi acinii lobulari şi au rol important în dezvoltarea şi fiziologia glandei mamare. În plus, celulele mioepiteliale au funcţii natural supresoare tumorale, inclusiv de menţinere a membranei bazale, realizând o barieră fizică între celulele epiteliale şi cele ale stromei înconjurătoare şi menţinând polaritatea celulelor epiteliale. Celulele mioepiteliale produc factori care inhibă creşterea tumorală, invazia şi angiogeneza.

Deşi celulele mioepiteliale sunt prezervate în jurul spaţiilor ductale şi lobulare conţinând carcinom ductal în situ, studii moleculare recente au indicat că celulele mioepiteliale asociate leziunilor de carcinom intraductal prezintă diferenţe imunofenotipice faţă de cele ale ţesutului mamar normal. De exemplu, expresia markerilor pentru celule mioepiteliale precum SMMHC (miozina musculară netedă - lanţul greu), CD10, CK5/6 a fost redusă în celulele mioepiteliale ce înconjură carcinomul ductal în situ comparativ cu celulele mioepiteliale din sânul normal.

Interacţiunile stromal – epiteliale şi consecinţele lor asupra progresiei tumorale:

Celulele stromale influenţează creşterea, diferenţierea şi polaritatea celulelor epiteliale normale şi neoplazice în vivo şi în vitro.

Celulele stromale din carcinoamele mamare invazive produc factori angiogenetici, citokine şi factori de creştere care stimulează paracrin celulele carcinomatoase, potenţându-le creşterea.

Alterări ale celulelor stromale similare cu cele din carcinomul mamar invaziv au fost evidenţiate, de asemenea, în carcinomul intraductal şi în unele leziuni benigne precum cicatricea radiară. De altfel, interacţiunile stromal-epiteliale par a fi importante chiar din faza preinvazivă a progresiei tumorale.

În mod particular, expresia stromală scăzută sau absenţa a Caveolin-1 pare să fie asociată cu o evoluţie clinică mai agresivă a carcinomului mamar invaziv. Studii recente au demonstrat un risc crescut de progresie spre carcinom invaziv la pacienţii cu carcinom intraductal la care celulele stromale prezintă o expresie scăzută/absenţă a Caveolin-1.

Concluzie:

Determinarea prognosticului şi a potenţialului metastatic al carcinoamelor de sân la momentul detecţiei e o provocare majoră a managementului lor curent.

Câtă vreme carcinoamele de sân se prezintă ca tumori masive cu metastaze distale extensive, gradul histoprognostic şi chiar statusul limfoganglionilor axilari e irelevant. Pe de altă parte, pentru tumorile cu dimensiuni între 2 şi 5 cm, gradul tumoral şi statusul limfoganglionar au un rol semnificativ în prezicerea evoluţiei clinice.

În prezent, caracterizarea cancerelor de sân invazive se realizează în funcţie de tipul histologic, gradul histoprognostic şi statusul RE, RP şi HER2. Markeri adiţionali precum CK5/6, EGFR şi ki67 nu sunt folosiţi de rutină pentru determinarea subtipului molecular al cancerului de sân. Un profil de şase markeri imunohistochimici (RE, RP, HER2, CK5/6, EGFR, ki67) e cel mai folositor pentru aprecierea subtipului molecular al cancerului de sân.

Actualmente, semnificaţia clinică a expresiei genetice sau a profilului imunohistochimic în subtipurile cancerului de sân altele decât carcinomul ductal invaziv, nu e clară. Tumori cu profile moleculare similare (imunofenotip similar) continuă să varieze în răspunsul la tratament şi în evoluţie. Înţelegerea mecanismelor progresiei tumorale poate duce la definirea unui set mai important de gene predictive.

Deşi alterările moleculare şi genetice sunt importante în dezvoltarea şi progresia cancerului de sân, modificări în micromediul tumoral sunt la fel de importante în progresia carcinomului intraductal spre carcinom invaziv în stadiile timpurii ale tumorigenezei. O înţelegere mai bună a semnalelor moleculare reciproce ce apar între celulele epiteliale mamare neoplazice sau chiar normale şi constituenţii celulari ai micromediului extracelur poate duce la identificarea de noi metode de tratament şi prevenţie pentru cancerul de sân.

Referinţe bibliografice:

Stuart J. Schnitt, MD. Will Molecular Classification Replace Tradiţional Breast Pathology?. Internaţional Journal of Surgical Pathology Supplement to 18(3). 2010; 18: 162S-166S.

Fattaneh A. Tavassoli, MD. Correlation Between Gene Expression Profiling-Based Molecular and Morphologic Classification of Breast Cancer. Internaţional Journal of Surgical Pathology Supplement to 18(3). 2010; 18: 167S-169S.

Stuart J. Schnitt, MD. Molecular Biology of Breast Tumor Progression: A View From the Other Side. Internaţional Journal of Surgical Pathology Supplement to 18(3). 2010; 18: 170S-173S.

Comentarii


MIHAELA

Spune-ti va rog, eu ce tip de cancer am:rezultat biosie pT2N1bM0,ER 80-85% PGR65-70% CERB2<10%(-)Ki67(repetat)neconcludent CD10 negativ.

May 16, 2014, 2:29 p.m.
8
3

Dr. Tache Daniela

Stimata doamna Mihaela, buletinele de anatomie patologica (cum sunt cele ale dumneavoastra) se interpreteaza in contextul clinic al pacientului, de catre medicul oncolog si intreg continutul buletinului este important. Din cele scrise de dumneavoastra, inteleg ca aveti atat rezultatul examenului histopatologic la parafina, cat si testele imunohistochimice. Cu aceste rezultate trebuie sa va adresati medicului dumneavoastra oncolog. In aceste documente se regasesc toate informatiile medicale pe baza carora medicul oncolog va stabili ce tip de cancer aveti si care este conduita terapeutica optima pentru dumneavoastra.

May 26, 2014, 4:18 p.m.
4
4

Ruiu Georgeta

Va rog mult sa-mi explicati ce inseamna la examenul IHC termenul: CK34(beta)E12-pozitiv in celule canceroase\\\\r\\\\nVa multumesc,\\\\r\\\\nCu stima,\\\\r\\\\nGeorgeta Ruiu

June 5, 2014, 2:16 p.m.
3
1

Dr. Tache Daniela

Stimata doamna Ruiu Georgeta, CK34(beta)E12 e un marker imunofenotipic epitelial folosit pentru a face diferenta intre mai multe tipuri de patologii. Dumneavoastra aveti un rezultat al unui examen imunohistochimic din care ati extras un fragment. Fara intreg continutul buletinului de rezultat imunohistochimic si fara rezultatul examenului histopatologic la parafina, pozitivitatea acestui marker nu poate fi interpretata. De aceea, interpretarea pozitivitatii lui o poate face cel mai bine medicul anatomopatolog care a parafat buletinul Dvs. de rezultat, in corelatie cu ceilalti markeri imunofenotipici si in contextul examenului histopatologic la parafina.

June 17, 2014, 6:01 p.m.
3
2

edina

Buna ziua, Imi puteti explica ce inseamna abrevierile cT2N2M1. Va multumesc!

Feb. 9, 2015, 10:34 a.m.
3
2

Saptamana Medicala Administrator

Trimiteti va rog solicitarea la contact@domina-sana.ro, in atentia Dr. Daniela Tache sau sunati la Telefon: 021-211 80 43 / 0371-114 573 Mobil: 0722-832 931

Feb. 9, 2015, 10:57 a.m.
4
5

albu mitina

Va rog sa imi spuneti si mie ce stadiu de cancer am si gradul de vindecare va rog ca sunt nelamurita . Carcinom ductal,subtip molecular luminal B, pozitiv pentru RH,HER2negativ,Ki-67>14%

March 3, 2015, 12:24 p.m.
9
2

Dr. Tache Daniela

Buna ziua, asa cum formulati Dvs. intrebarea nu se poate da un raspuns clar, deoarece informatiile oferite de Dvs. sunt incomplete. Banuiesc ca ati extras aceasta terminologie dintr-un diagnostic al unui pacient/al unei paciente. Tot ce pot sa va spun este ca "cT2N2M1" este o stadializare a unei afectiuni neoplazice, facuta de un clinician care are in fata istoricul ei, rezultatul examenului histopatologic si imunohistochimic, examenele imagistice (CT pulmonar, scintigrafie osoasa, ecografie hepatica etc.) si nu in ultimul rand pacientul/pacienta. "c" ne precizeaza faptul ca stadializarea e facuta de medicul clinician, “T” ne da informatii despre dimensiunea tumorii, “N” se refera la afectarea ganglionilor limfatici regionali, iar “M” precizeaza daca exista sau nu metastaze la distanta. De aceea, va recomand sa consultati un medic oncolog, cel mai potrivit ar fi chiar oncologul care are in urmarire pacientul/pacienta si care are toate datele necesare pentru a va raspunde corect la aceasta intrebare.

March 10, 2015, 1:43 p.m.
4
5

mitina

Va rog sa imi ras si mie la msj de mai sus de pe data de 3 martie2015la ora 12:24 astep ras dumneavoasta cu stima va rog si va multumesc

March 13, 2015, 12:55 a.m.
2
0

Dr. Tache Daniela

Raspuns pentru Doamna Albu Mitina Buna ziua, Din ceea ce-mi spuneti inteleg ca aveti un diagnostic de carcinom ductal, subtipul molecular “luminal B”. Informatiile pe care dumneavoastra mi le oferiti sunt extrase dintr-un buletin de rezultat imunohistochimic. Pe langa acest rezultat, dumneavoastra mai aveti un buletin al unui examen histopatologic la parafina, in care medicul anatomo-patolog a stabilit stadiul histoprognostic pTNM. Pe baza stadializarii pTNM, a examenului clinic si a investigatiilor suplimentare pe care le considera necesare, medicul oncolog stabileste stadiul clinic al tipului de cancer de care dumneavoastra suferiti. In ceea ce priveste prognosticul bolii ("gradul de vindecare"), acesta se apreciaza printr-o combinatie de factori (varsta pacientei, marimea tumorii, tipul tumoral, gradul histologic, statusul limfoganglionilor axilari, invazia limfovasculara, subtipul molecular, daca pacienta este sau nu la menopauza) si este determinat tot de catre medicul oncolog. De aceea, despre stadiul clinic si evolutia afectiunii dumneavoastra, va recomand sa discutati cu medicul oncolog care va are in urmarire, deoarece acesta detine toate informatiile medicale necesare pentru a va raspunde la aceste intrebari.

March 13, 2015, 12:20 p.m.
2
3

Elena

ce sanse exista pt urmatorul diagnostic? Care ar fi cel mai bun tratament? carcinom mamar invaziv nst cu diferentiere apocrina slab diferentiat G3, asociat cu carcinom ductal in situ de grad nuclear inalt G3 cribriform, cadran supero-intern glanda mamara dreapta, lumipectomie focal cu extensie pana la marginea chirurgicala, invazie vasculara prezenta. IHC estrogen: negativ Progesteron : negativ Her2: negativ Gcdfp 15: negativ Ar : negativ Ki67: pozitiv in 50% din nucleii celulelor neoplazice invazive

April 17, 2015, 8:22 p.m.
8
0

Saptamana Medicala Administrator

Trebuie sa mergeti la un medic oncolog care sa interpreteze datele din buletinul de analiza si sa va prescrie un tratament.

April 17, 2015, 10:20 p.m.
3
3

Elena

am mers, ne-a recomandat chimioterapie, vom incepe de saptaman viitoare la IOB. Puteti sa-mi spuneti ce grad este? Multumesc anticipat.

April 18, 2015, 2:52 p.m.
7
2

Maria

Buna seara,Va rog sa ma ajutati cu o explicatie medicala la ceea ce urmeaza sa va relatez In urma biopsiei am fost diagnosticata cu un carcinom ductal invaziv Imunohistochimia efectuata din biopsie ,a dat urmatoarele rezultate la Lotus:nestrogen receptor pozitiv 25%progestogen receptor intens pozitiv 90%cerb2 slab pozitiv +Dupa chimioterapie si operatie am refacut imunohistochimia pe proba din operatie la Domina sana-rezultat;er 70% pgr 10%cerb2 pozitiv .+\++Surpriza!\Merg cu rezultatul la oncolog care imi spune sa demaram cu dosarul pentru Herceptin la CAS dar avand in vedere diferentele sa mai repet IHC la o a treia clinica\Merg cu proba din operatie si din biopsie la SP.Monza si rezultatul este urmatorul:biopsie:er 20%\PGR 55%CERB2 -PR.OPERATIE:ER 90%PGR 55%\CERB 2 1+Nu vreau sa acuz pe nimeni dar nu mai inteleg nimic.Oncologul imi spune ca trebuie sa fac herceptinul daca se aproba la CAS.Va rog explicate-mi cum s-a ajuns aici proba la d-voastra este facuta pe 01/07/2015 . Multumesc anticipat pentru raspuns.

Aug. 4, 2015, 8:49 p.m.
5
0

Blanaru

Buna seara, acum cateva zile am primit un rezultat care as dori sa stiu daca e cancer si ce grad e. Histopatologic : Fragment tumora mamara cu aspect histopatologic de carcinom mamar invaziv de tip ductal comun, moderat diferentiat. 'ER' pozitiv 20% in celule tumorale 'PGR' pozitiv 40% in celule tumorale 'Ki67' pozitiv 5-10% in celule tumorale 'CerbB2' negativ fara reactie membranara semnificativa (0) 'Caderina E' pozitv in celule tumorale CONCLUZII : Carcinom mamar invaziv de tip ductal, receptori hormonali pozitivi, HER2 neu negativ. Mentionez ca am 42 de ani si as dori sa stiu cat de grav e si la ce tratament sa ma astept. Va multumesc anticipat !

Aug. 18, 2015, 6:02 p.m.
13
3

AnA

Buna ziua,\r\nMama mea a suferit de cancer la san descoperit in decembrie 2014 de atunci a urmat o serie de chimioterapie de 5 sedinte urmata de o operatie ce a dus la extirparea sanului in luna aprilie iar pana in ziua de astazi a urmat chimioterapia, a facut testul CISH unde rezultatele au fost urmatoarele: Her 2 nu recunoaste cazul pentru a fi eligibil cu terapia anti-HER 2, Suma semnalelor CISH in 30 de celule :60 , Media semnalelor Cish in 30 de celule : 2 ,Interpretare evaluare 1 monoaplicare < 4, Amplificare >6, iar rezultatele altui test (care reprezinta si problema noastra) Clasificarea moleculara a carcinomului mamar Luminal A (ER)+ K 67<14% HER 2 neu -() invaziv....Conform domnei dr trebuie urmat un tratament de 25 de sedinte de radioterapie cu tomoxifen...pacienta se afla la menopauza de peste 5 ani are 70 kg si 53 ani...Dvs ce spuneti in legatura cu cele 25 de sedinte? Sa consultam si alta parere?

Sept. 21, 2015, 2:31 p.m.
1
1

Saptamana Medicala Administrator

Stimata Ana, Pentru o opinie medicala valabila trebuie sa mergeti la un medic oncolog cu mama si tot dosarul medical al dumneaei pentru a putea face o evaluare corecta.

Sept. 21, 2015, 2:53 p.m.
1
4

Dana-Maria

Bună ziua!\r\nMi-aţi fi de mare ajutor cu semnificaţia următorului buletin de analiză: \r\nHistopatologic: \r\nFragment parenchim mamar cu modificări de tip mastopatie fibrochistică, cu prezenta de arie de modificări cu celule cilindrice şi arii de hiperplazie ductală comună.\r\nImunohistochimic:\r\nCK5/6 pozitiv\r\nER pozitiv\r\nCK34betaE12 pozitiv\r\nKi67 pozitiv 10%.\r\nConcluzii:\r\nPe fragmentele examinate nu se identifică leziuni maligne.\r\nMulţumesc anticipat!!!

Nov. 6, 2015, 2:50 p.m.
0
0

Saptamana Medicala Administrator

Contactati Centrului Medical Domina Sana www.domina-sana.ro Adresa: Str. Viesparilor nr 26, et. 1, cam. 5, sector 2, București Telefon: 021-211 80 43 / 0371-114 573 Mobil: 0722-832 931 Fax: 021-211 80 53 Email: contact@domina-sana.ro Mijloace de transport: Autobuz: 330, 335 / Tramvai: 1 / Metrou: M2 Ștefan Cel Mare

Nov. 6, 2015, 6:20 p.m.
0
5

janina

Diagnostic pt o pacienta de 77 ani : core-biopsy MICROSCOPIE Fragment de glanda mamara cu infiltrare tumorala cu arhitectura insulara si trabeculara, fara schite de lumene centrale, cu stroma desmoplazica bogat infiltrata limfo-plasmocitar. IHC: ER-negativ cu martor intern poyitiv,PR-negativ cu martor intern poyitiv,HER2neu-negativ,Ki67-pozitiv in 60% din celulele tumorale,p63-negativ cu martor intern pozitiv. Este grav?

Nov. 23, 2015, 7:06 p.m.
4
0

Monica

Buna! Mama a primit urmatoarele valori: ER pozitivi in peste 90% din celulele tumorale (intensitatea reactiei marcata), PR pozitivi in peste 90% din celulele tumorale (intensitatea reactiei marcata) Her2 negativ scor 1+, Ki67 pozitiv in aprox. 15% din celulele tumorale. Ce imi spuneti despre aceste valori?

Dec. 17, 2015, 7:15 p.m.
3
4

Dr. Renata Pitulea

Stimata Doamna Janina,\r\n\r\nTrebuie sa mergeti sa discutati cu medicul oncolog. Acesta va va da un raspuns documentat avand la dispozitie toate datele clinice si paraclinice ale pacientei.

Dec. 21, 2015, 12:59 p.m.
1
5

Dr. Renata Pitulea

Stimata Doamna Monica, Cu acest buletin de rezultat trebuie sa mergeti la medicul oncolog care, in functie de valorile din buletinul de rezultat si in contextul clinic al pacientei, va recomanda o schema de tratament, va va explica gradul de activitate proliferativa a tumorii etc. Si buletinul de anatomie patologica, fie ca este la parafina, fie ca este de imunohistochimie, ca orice buletin de analize, trebuie interpretat si aplicat de catre clinician, in functie de contextul clinic al fiecarui pacient in parte. Altfel, cu informatii scoase din context, nu se poate discuta decat teoretic.

Dec. 22, 2015, 2:42 p.m.
1
2

Roxana

Buna ziua, Mătușa mea a făcut un set de analize... RE sunt pozitivi in 100% din celulele epiteliale benigne. RP sunt pozitivi in 100% din celulele epiteliale benigne. Her-2 este negativ: scor 0 Ki67 este pozitiv in sub 1% din celulele epiteliale benigne. Va rog sa îmi spuneti ce înseamnă rezultatul acesta. Mulțumesc mult

Dec. 29, 2015, 7:13 p.m.
4
0

Dr. Renata Pitulea

Buna ziua Doamna Roxana, Din cele trimise de Dvs. banuiesc ca este un fragment dintr-un buletin de imunohistochimie. Pentru interpretarea corecta a situatiei medicale a pacientei este nevoie sa aveti interpretarea la parafina a probelor (buletinul de anatomie patologica) si interpretarea de la imunohistochimie integral. Tot continutul acestor buletine este important: datele clinice ale pacientei, tesutul analizat, diagnosticul de trimitere etc. si din toate aceste date se poate spune ce boala este, ce tip, ce conduita terapeutica se recomanda, prognosticul etc. Intrebarea Dvs. este nespecifica. Cu rezultatele analizelor trebuie sa mergeti la medicul care le-a recomandat si veti primi toate informatiile.

Jan. 21, 2016, 4:17 p.m.
0
2

Silvia

Buna ziua, mama mea in varsta de 65 de ani, are urmatorul rezultat in urma punctiei biopsice: Biopsie mamara maligna (categoria B5b- EBSP/2006) -Carcinom mamar invaziv NST (no special type), grad histologic G2 (moderat difrentiat) (scor Nottingham 6: Ft=2, A=3, M=1) invazie limfovasculara absenta(LV0) invazie perienurala nedeterminabila (PnX) subtip molecular luminal A: receptori hormonali prezenti (estrogenici 95%, progesteronici 98%, androgenici 90%) Her2 negativ (scor 0) (ASCO-CAP, 2013) indice de proliferare celulara redus (Ki67=12%) (St.Gallen Consensus,2015). medicul chirurg ia recomandat sa mearga la un Oncologie si dupa tratament sa o opereze, iar dupa operatie din nou mers la Oncologie, precizez ca nodulul la san ia aparut in urma unei lovituri destul de puternice, imi spuneti va rog ce sanse de recuperare are? si ce grad este cancerul, multumesc.

March 3, 2016, 9:42 p.m.
2
0

Dr. Renata Pitulea

Stimata Doamna Silvia, Avand in vedere datele medicale pe care le prezentati, ati procedat foarte corect: ati mers la chirurg, cel care a facut operatia si indrumarea Dumnealui este foarte buna: sa mergeti la oncolog. Oncologul va interpreta analizele mamei Dvs. in context clinic, ceea ce inseamna ca va trata cazul mamei Dvs. personalizat, tinand seama de toate celelalate date medicale ale Dumneaei. Oncologul, tinand seama de detalii pe care vi le va cere, va va putea spune daca exista sau nu o relatie cauzala cu lovitura de care spuneti. Referitor la sansele de recuperare, pentru un raspuns este nevoie de o discutie mai ampla: in primul ar trebui sa stim la ce va referiti cand spuneti "recuperare" (dupa interventia chirurgicala?). Iar apoi, pentru un raspuns cat mai corect, trebuie cunoscute toate datele medicale ale mamei Dvs., starea generala de sanatete etc. Referitor la "gradul cancerului", iarasi este o intrebare destul de "larga", deoarece exista mai multe clasificari. De aceea, tinand seama de toate cele de mai sus, recomandarea noastra este sa mergeti cu incredere la medicul oncolog. Acesta, avand toate datele mamei Dvs. si, mai ales, stiind clar ce doriti de fapt, sa stiti, va va da raspunsurile potrivite.

March 4, 2016, 1:31 p.m.
0
0

Silvia

Multumesc pentru raspuns, cat despre sansele de recuperare ma refeream daca se poate trata cancerul mamei, precizez ca nu a avut loc inca operatia, abia ieri 4 martie, am primit rezultatele punctiei biopsice, si tot ieri am mers cu rezultatul la medicul chirurg, si luni avem programare la Oncologie, si dupa tratamentul oncologic o sa aiba loc operatia, starea mamei este buna in general, a suportat o operatie de scoatere a fierii acum 2t de ani si are o proteza la femur de 10 ani si asta in urma unei cazaturi, dar asta nu o impiedica sa munceascaea, are nodulul de 5 ani la san aparut in urma loviturii, a mers dupa 3 luni de la lovitura la dr. si i s-a prescris un unguent si un antiinflamator, dar nodulul nu s-a retras si nici nu a vrut sa mai mearga din nou la doctor, acum a mers pt.ca a inceput sa o doara putin, Mie mi-a spus inainte de a primi rezultatul ca, daca este cancer nu vrea sa se opereze, de aceea nici nu i-am spus rezultatul biopsiei...se gandeste ca sa nu faca mai rau daca se opereaza...

March 4, 2016, 3:34 p.m.
2
0

Kotlar Marta Maria

Buna seara,Va rog sa ma ajutati cu o explicatie medicala la ceea ce urmeaza sa va relatez. In urma biopsiei am fost diagnosticata cu un carcinom invaziv NST, gr I Nottingham, grad histologic 1, grad nuclear\r\n2 si grad mitotic 1, cu componenta de carcinom ductal in situ, cribriforma, G1,de 5%; se\r\nasociaza moderata desmoplazie, moderata elastoza, minim infiltrat limfocitar; se evidentiaza\r\nnumeroase microcalcificari, infiltrare perineurala sau necroza absente.\r\n Invazie angiolimfatica absenta.\r\n Clasificare anatomopatologica B5.\r\nRE +++ 100% scor Allred 8 intens\r\nRP +++ 98% scor Allred 8 intens\r\nKi-67 de 7%\r\nE cad pozitiva\r\n2 Biopunctat mamar cu ducte dilatate cu moderata hiperplazie epiteliala cribriforma sau papilara,\r\nlobuli mamari usor distorsionati, redusa metaplazie apocrina, blunt duct adenosis, calcificari in\r\nductuli, redus infiltrat limfocitar; nu exista suspiciuni de malignitate in aceste sectiuni.\r\nCONCLUZIE: 1 Carcinom invaziv NST, G1 Nottingham.\r\nVa rog fff frumos sa-mi explicati ce inseamna aceste valori.Nu stiu daca sunt de bine sau de rau.Eu as dori sa incerc un tratament alternativ care ar fi de 6 luni.Ce parere aveti?Acest carcinom se v-a dezvolta sau 6 luni mai pot amina.

June 1, 2016, 10:44 p.m.
5
2

cristina

Ma poate ajuta cineva cu o interpretare a urmatorului rezultat?\r\nImunuhistochimie(pana la 6 anticorpi)\r\ner negativ;scor alred 0\r\npr negativ;scor alred 0\r\nki 67intens poItiv pe 20% din celulele tumorale\r\nHer 2/c-erb b2=3+marcaj membranar circumferential intens pe>30% dincelulele tumorale.\r\nMicroscopie:\r\nsapte fragmente biopsice de parenchim mamar care cumulat masoara66/2mm ,acestea fiind infiltrate de o proliferare tumorala maligna care ocupa80% din suprafata examinata si este alcatuita din placarde de celule de talie medie/mare ,coezive,cu limite celulare slab vizibile,citoplasma eozinofila abundenta,nuclei mari,rotunzi ovalari,hipercromi sau vacuolati,cu pleoformism marcat(scor3) si prezenta de 5 mitoze/10 HPF(scor1);formare de tubuli<10%(scor3);carcinom in situ absent;necroza absenta;microcalcificari minime;redus infiltrat inflamator limfocitar peritumoral;nu se observa emboli tumorali angio limfatici si nici infiltrare perineurala.

July 19, 2016, 10:45 p.m.
0
0

Saptamana Medicala Administrator

Contactati direct Clinica Domina Sana sau la renata.pitulea@domina-sana.ro

July 20, 2016, 9:36 a.m.
0
0

daniela ilie

Buna ziua. In urma extirparii unui nodul s-a efectuat examenul histopatologic cu urmatorul rezultat: \r\n-fragment de glanda mamara care prezinta o structura ductala dilatata de o proliferare tumorala cu pattern de crestere papilar.Proliferarea tumorala prezinta axe fineconjunctivo-vasculare, tapetate de celule de talie medie cu citoplasma eozinofila si nuclei usor mariti in volum, cu membrana nucleara evidenta, veziculosi, nucleolati, suprapusi si dispusi perpendicular pe membrana bazala. \r\nConcluzie:aspectele histopatologice pledeaza pentru un carcinom intraductal papilar \r\nPentru evidentierea posibilelor arii de microinvazie sunt necesare reactii imunohistochimice. \r\n\r\nRezultatul imunohistochimic este urmatorul: \r\nreceptorii de estrogen si progesteron sunt pozitiv difuz, uniform cu intensitate mare in toate celulele modificate neoplazic. \r\nIndicele de proliferare ki67 este 10%.Reactia imunohistochimica pentru Her 2/neu este 2+ in structurile cu pattern papilar si cribriform.Reactiile p63 si CK5 sunt pozitive in strat continuu la periferia structurilor glandulare proliferate papilar precum la nivelul majoritatii structurilor papilare cu reactie negativa in structurile cu pattern cribriform. Componenta cribriforma si papilara are o intindere de 2mm. \r\nConcluzie: reactiile imunohistochimice corelate cu aspectele histopatologice inclina diagnosticul spre un papilom intraductal cu zone de hiperplazie ductala atipica. \r\n\r\nIntrebarea mea este urmatoarea: \r\n-este posibil ca un examen histo sa nu fie in concordanta cu imunohistochimia. Primul rezultat pledeaza pentru un carcinom iar al doilea rezultat inclina spre o hiperplazie. De altfel niciunul din rezultate nu spun cu certitudine ce este (inclina, pledeaza).Credeti ca aceste analize nu sunt facute bine? Ar trebui sa le repet? \r\nVa multumesc din suflet. \r\nSper ca raspunsul dvs. sa ma linisteasca sau cel putin sa stiu ce am de facut.

Sept. 12, 2016, 3:44 p.m.
0
1

Saptamana Medicala Administrator

"Stimata Doamna Ilie, De obicei rezultatul la testele imunohistochimice primeaza in fata rezultatului la examenul histopatologic la parafina, deoarece testele imunohistochimice dezvaluie detalii suplimentare, de finete, ale probei. Marea majoritate a diagnosticelor histopatologice se lamuresc la analiza la parafina. Dar, sunt si situatii in care, datorita unor aspecte microscopice la limita intre 2 sau mai multe diagnostice, este necesara analiza de imunohistochimie, care, cum spuneam, releva detalii mai fine care permit finalizarea diagnosticului sau chiar schimbarea diagnosticului la parafina. Diferentele de diagnostic intre cele 2 analize apar, de obicei, datorita limitarii pe care o are analiza la parafina. Ar fi indicat sa mergeti cu cele 2 buletine de rezultat la medicul care a facut recoltarea si sa le discutati impreuna. Medicul Dvs. clinician cunoaste toate datele medicale, clinice, paraclinice, imagistice etc, poate integra in context clinic cele 2 rezultate si va poate indruma referitor la diferenta de diagnostic. Puteti discuta si cu medicii anatomopatologici, dar va recomandam sa vorbiti chiar cu cei care au parafat buletinele de rezultat, deoarece dumnealor stiu cel mai bine sa va explice ce au vazut in proba. De asemenea, puteti sa repetati una sau ambele analize intr-un alt laborator: daca doriti sa repetati doar una dintre analize, este recomandat sa repetati analiza de imunohistochimie; practic veti obtine a doua opinie. La Domina Sana putem sa facem a doua opinie atat pentru analiza la parafina, cat si pentru cea de imunohistochimie. In speranta ca v-am fost de ajutor, va dorim sanatate deplina! Cu stima, Dr. Renata Pitulea"

Sept. 13, 2016, 4:02 p.m.
1
1

adi adi

buna seara,\r\nva rog sa-mi spuneti si mie cat de grav este? \r\nfragmente de tesut mamar recoltate prin punctie biopsie prezentand proliferare tumorala cu aspect histologic de carcinom mamar invaziv, NST ductal, slab diferentiat , sector histologic 8, formare de canalicule=3, atipii nucleare=3, mitoze=2

March 28, 2017, 10:33 p.m.
0
0

Alina

Bună ziua!! Ajutați-ma vă rog să înțeleg acest diagnostic!! Ce înseamnă? Cât de grav este? rnÎn urma biopsiei s-a pus acest diagnostic: Frotiuri bogat celularizate ce conțin pe un fond constituit din numeroase PMN-uri integre sau degradate, frecvente celule epiteliale de talie mare, dispuse izolat sau formând plaje sau agregate 3D, celule având pleomorfism nuclear, nuclei frecvent nucleolati și citoplasmă în cantitate variabilă, raportul nucleo-citoplasmatic fiind în favoarea nucleului...Frotiu tumoral malign C5....( Este vb despre vreo formă de cancer? Dak da...cât de grav este?) Vă mulțumesc!!!

May 19, 2017, 10:10 a.m.
0
0

Dr. Renata Pitulea

In atentia Doamnei Alina:rnrnReferitor la informatiile pe care le solicitati, va sfatuim sa va adresati medicului care v-a recomandat recoltarea probei sau care v-a facut recoltarea.rnTrebuie sa stiti ca buletinele de anatomie patologica si de citologie se adreseaza medicilor si nu pacientilor; medicii trebuie sa inteleaga aceste buletine si, chiar si ei, pentru a le interpreta corect, trebuie sa aiba la dispozitie buletinul de rezultat complet, cu toate informatiile despre pacient (varsta, piesa recoltata, locul recoltarii, diagnosticul de trimitere, antecedente medicale, descrierea probei si concluzia). Dvs. ati trimis partea descriptiva a buletinului de rezultat si aceea incompleta.rnDe asemenea, medicul Dvs. clinician va interpreta acest buletin de rezultat tinand seama si de toate celelalte date clinice ale Dvs.rnDeci trebuie sa va adresati medicului clinician care va va da toate explicatiile necesare.rnrnNumai bine!

May 29, 2017, 8:01 a.m.
0
0

Dr. Renata Pitulea

In atentia adi adi: Va sfatuim sa va adresati cu acest buletin de rezultat medicului care v-a facut punctia biopsie. Numai bine!

May 29, 2017, 8:03 a.m.
0
0

SILVIA

va rog sa ma ajutati si pe mine cu informatii

Feb. 14, 2018, 5:58 p.m.
0
1

SILVIA

va rog sa-mi dati si mie informatii

Feb. 14, 2018, 6 p.m.
0
0

Katy

Vă rog frumos să-mi explicați și mie rezultatele astea, ce fel de cancer este și necesita mastectomie ? Descriere microscopica: Biopunctat mamar cu lungime totala de 30 mm, cu suprafata tumorala de 90% si celularitate in patul tumoral de 50%. Se evidentiaza un carcinom invaziv NST, GR I Nottingham, fara componenta de carcinom ductal in situ. Grad histologic 2, grad nuclear 2 si grad mitotic 1. Stroma prezinta moderata desmoplazie, redus infiltrat limfocitar. Se constata redusa elastoza; microcalcificari sau necroza absente. Infiltrare perineurala absenta. Nu se constata invazie angiolimfatica. Clasificare anatomopatologica B5. Diagnostic histopatologic: Carcinom invaziv NST, GR I Nottingham, IMUNOHISTOCHIMIE - PER SET (1 SET = MAXIM 5 TESTE) Rezultat: RE +++ 98% scor Allred 8 intens; RP + 1% scor Allred 2 negativ;E cad pozitiva; Ki-67 de 10%; HER2-0

March 18, 2018, 1:41 p.m.
0
0

MADALINA CALUGAREANU

Buna ziua!va rog frumos,sa-mi explicati si mie acest rezultatrnCarcinom mamar NTS(cu pattern ductal),bine diferentiat(grad jos de anaplazie G1),scor histologic semnificativ 5(fornare de tubi/glande FC+2,pleomorfism nuclear A+2,index mitotic M=1)

Sept. 10, 2018, 7:10 a.m.
0
0

Rosu Anisoara

Buna seara, Rezultatul la biopsie este urmatorul. Va rog frumos sa-mi explicati ca nu inteleg nimic. ER- intens si fifuz in 90% di celulele tumorale(scor Allred-8) PR - moderat pozitiv in 80% din celulele tumorale( scor Allred-7) Ki67 -pozitiv in 40% din celulele tumorale HER2neu- zero(negativ)

Oct. 11, 2018, 5:43 p.m.
0
0
Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha