31
None

Calitatea analizelor medicale de laborator

Există mai multe categorii de factori cu implicaţii directe asupra calităţii unei analize medicale.

Recoltarea

Personalul medical instruit trebuie să recolteze corespunzător probele de la pacienţi şi să le înregistreze astfel încât acestea să fie unic identificabile. Clienţii laboratorului trebuie să fie instruiţi de personalul medical dacă trebuie să efectueze chiar ei recoltarea probelor biologice (de exemplu, urina pentru urocultură). Instruirea presupune explicarea atât a modului de recoltare a probei cât şi a modalităţii de transport şi de păstrare a acesteia până la laborator. Această etapă este extrem de importantă, deoarece o probă recoltată necorespunzător sau recoltată corect dar păstrată/transportată în condiţii improprii va genera rezultate eronate indiferent de calitatea procesului de analiză propriuzis (echipamente automate, reactivi de bună calitate etc).

Echipamentele de laborator

În etapa de prelucrare a probelor biologice cerinţele de calitate vor fi îndeplinite în principal de:

respectarea planului de întreţinere a echipamentelor;

utilizarea numai a reactivilor în termen de valabilitate, care au certificate de calitate şi conform cu recomandările producătorilor acestora;

efectuarea periodică a calibrărilor echipamentelor şi a controalelor interne pentru verificarea funcţionării acestora în parametri corespunzători.

Instruirea personalului medical

O altă verigă în sistemul de management al calităţii este personalul medical din laborator. Indiferent de experienţă şi vechime, personalul medical al unui laborator trebuie instruit şi evaluat periodic.

Sistemul informatic al laboratorului

Un laborator care are în dotare un sistem informatic cu acces controlat prin user şi parolă oferă siguranţă în efectuarea şi transmiterea analizelor medicale în buletinele de analize medicale, deoarece prin înregistrările din baza de date se poate dovedi modul în care s-a lucrat.

Condiţiile de mediu şi curăţenie

Condiţiile de mediu dintr-un laborator trebuie monitorizate zilnic, deoarece echipamentele din dotarea acestuia lucrează eficient în anumite intervale de temperatură şi umiditate. Sursele de energie, iluminare şi ventilare a laboratorului trebuie să fie în aşa fel poziţionate încât să nu afecteze calitatea probelor biologice şi, implicit, calitatea analizelor medicale efectuate în laborator. O bună gospodărire a laboratorului (curăţenie, dezinfecţie, gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală) scade riscul contaminării personalului sau a spaţiului laboratorului, protejând mediul, personalul medical, echipamentele şi fiind un garant în plus al unor rezultate de calitate.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha