60
None

Programe naţionale de sănătate în derulare în 2014-2015

În anul 2014, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a avut un buget de 22,902 miliarde lei. Fondurile disponibile în sistem au fost mai mari decât cele alocate în anul 2013, când din bugetul de 23,123 mld lei s-au utilizat 2,6 miliarde lei pentru aducerea la zi a plăţilor pentru medicamente şi materiale sanitare din farmacii şi programe, aşa cum prevedea Directiva europeană pentru combaterea plăţilor întârziate, transpusă în Legea 7/2013.

►Numărul pacienţilor care primesc gratuit tratament oncologic aprobat de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate a crescut la 8.866, cu 1334 mai mulţi pacienţi decât erau în tratament la începutul anului:

• Ianuarie 2014: 7.532 pacienţi în tratament cu molecule scumpe

• Septembrie 2014: 8.607 pacienţi în tratament cu molecule scumpe

• Decembrie 2014: 8.866 pacienţi în tratament cu molecule scumpe

►În luna iulie 2014 au fost introduse în lista de medicamente compensate şi gratuite un numar de 17 molecule noi pentru pacienţii care suferă de forme rare ale unor boli precum cancerul, epilepsia, bolile endocrine, leucemia şi boli neurologice degenerative.

►Au fost aprobate pâna în prezent peste 700 de dosare şi s-au cheltuit aproximativ 27 milioane lei.

►Până la finalul lunii noiembrie 2014, în cadrul subprogramului de reconstrucţie mamară prin endoprotezare după afecţiuni oncologice, la nivelul întregii ţări 96 de paciente au beneficiat de endoprotezare. Fondurile alocate pentru acest an, în valoare de 1,2 milioane lei vor fi utilizate în luna decembrie şi stocuri pentru primele luni ale anului 2015.

►A fost creat subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, pentru a asigura pacienţilor un acces mai facil la acest tip de investigaţie. În anul 2014 au fost aprobate în vederea efectuării acestei investigaţii un număr de 2. 993 dosare.

►A fost creat un subprogram de testare genetică destinat bolnavilor de leucemie acută în cadrul Programului Naţional de Oncologie, finantat din FNUASS.

►Diagnosticarea precoce precum şi stabilirea pentru aceste afecţiuni a unui tratament personalizat promovat în medicina modernă. În acest fel vom reuşi îmbunătăţirea vieţii şi durata de supravieţuire a acestor pacienţi.

►Vor fi decontate testele imunofenotipice, citogenetice şi de biologie moleculară pentru diagnosticarea leucemiilor acute.

►Anual de acest program vor beneficia în medie 800 bolnavi cu leucemie acută.

►În cadrul Programului naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei a fost introdusă ca activitate asigurarea tratamentului de substituţie profilactică a bolnavilor cu hemofilie între 0 şi 18 ani.

►Fondurile alocate acestui program în 2014 sunt în valoare de 60,2 milioane lei, faţă de 36,9 milioane lei în 2013.

►În cadrul programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare au fost incluse 5 afecţiuni noi.

►Fondurile alocate acestui program în 2014 sunt în valoare de 105 milioane lei, faţă de 69,7 milioane lei în anul 2013.

►Au fost rambursate plăţi externe pentru tratamentele românilor în străinatate în valoare de 68, 2 milioane euro.

►Calendarul de plăţi stabilit de CNAS cu furnizorii externi de servicii medicale prevedea plata a 48,2 milioane euro în anul 2014

• Suma datorată la 31.12.2013: 190 milioane euro

• Suma datorată în decembrie 2014: 180 milioane euro

• Suma acumulată în 2014 pentru plata tratamentelor în străinătate: 58,7 milioane euro

Cardul naţional de sănătate, proiect strategic al CNAS:

►În anul 2013 au fost tipărite 4 milioane de carduri, iar în anul 2014 au mai fost tipărite peste 9 milioane de carduri pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani

►Până în prezent au fost distribuite aproximativ 12,5 milioane de carduri prin servicii poştale conform acordului-cadru şi a contractelor subsecvente încheiate cu CN Poşta Româna SA.

►Aproximativ 1 milion de carduri se află încă în circiuitul poştal sau au fost returnate caselor de asigurări de sănătate.

►Tipărirea şi distribuirea cardului va continua pentru persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

►Până în prezent au fost validate în sistem peste 120.000 de carduri de sănătate

►La începutul anului 2015, după o perioadă în care vom rezolva toate problemele legate de modul de funcţionare care ne sunt semnalate de către furnizorii de serivcii medicale, decontarea serviciilor medicale se va face doar în baza cardului de sănătate

 

Proiecte de informatizare implementate în 2014:

Dosarul Electronic de Sănătate (DES): până în prezent au fost introduse peste 3,6 milioane de dosare de sănătate la care au contribuit cu informaţii peste 6.200 de medici

Factura electronică: din luna iunie 2014, emiterea facturilor către casele de asigurări se va face online, în SIUI şi reprezintă un beneficiu major al sistemului

►În anul 2015, CNAS va implementa noi proiecte de informatizare :

• Extinderea reţetei electronice la toate tipurile de prescriere

• Bilete de trimitere şi concedii medicale în format electronic

• Extinderea DES pentru toate tipurile de servicii medicale

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha