None

RAPORTUL NOULUI PREŞEDINTE CNAS LA PRELUAREA ATRIBUŢIILOR

Pentru obţinerea unei imagini reale şi obiective asupra situaţiei preluate de la vechea conducere a CNAS, nou numitul Preşedinte CNAS, dr. Doru Bădescu a solicitat

 • verificarea activităţii CNAS în perioada precedentă, precum şi implementarea şi funcţionarea SIUI, pe ultimii 10 ani de către Corpul de Control al Primului-ministru.
 • realizarea unui audit extern al CNAS, pe ultimii 10 ani, de către Curtea de Conturi a României.

În paralel, independent de instituţiile menţionate, CNAS, prin acţiuni de monitorizare şi control privind modul de utilizare a sumelor alocate prin bugetul FNAUSS, a identificat activităţi care, prin impactul patrimonial negativ produs, au necesitat sesizarea organelor competente în vederea cercetării şi dispunerii măsurilor corespunzătoare, după caz.

1. Sesizarea DNA cu privire la raportarea unor servicii neefectuate de către furnizori şi neverificarea acestora la nivelul instituţiei.

 • Servicii raportate ca ”urgenţe” la 26 de furnizori de servicii medicale clinice, ponderea acestora a fost peste 33% media pe ţară, ajungând chiar până la 95,65%.
 • Raportarea de investigaţii multiple pe acelaşi pacient sau la tarife superioare: investigaţii paraclinice (ecografii) pentru care suma solicitată spre decontare reprezintă de 5-6 ori sau chiar de 7 ori valoarea investigaţiei, şi radiografii pentru care suma solicitată spre decontare reprezintă de 2, 4 sau chiar de 86 de ori valoarea tarifului per investigaţie.
 • Servicii raportate dar neefectuate, urmare a trimiterilor între cabinetele medicale aparţinând aceluiaşi furnizor (metoda suveică).

2. Sesizarea DNA cu privire la decontarea unor servicii neefectuate de furnizori şi nerespectarea procedurilor de achiziţie publică privind închirierea sediului în perioada 2010 – 2012:

 • Decontarea reţetelor pe care au fost adăugate poziţii noi faţă de reţeta originală.
 • Raportarea unor servicii paraclinice neefectuate, pentru care nici nu au existat reactivi.
 • Încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice în cazul închirierii spaţiilor de funcţionare

3. Sesizarea DNA cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor

 • Abateri de la legislaţia financiar-contabilă:
  • Neînregistrarea în evidenţa contabilă a unor creanţe în sumă de 78.370.734 RON constate prin raportul de audit al Curţii de Conturi.
  • Efectuarea de plăţi fără prevederi bugetare.
  • Neinventarierea tuturor elementelor patrimoniale, în valoare totală de 45.172.207 RON, din care creanţe de încasat, în sumă totală de 18.592.797 RON, obligaţii de plată faţă de creditori, în valoare totală de 26.579.410 RON, conform aceluiaşi raport de audit al Curţii de Conturi.

 

 • Neluarea măsurilor pentru eliminarea neregulilor sesizate de organele de control, urmare a unor verificări anterioare:

Nu s-au aplicat procedurile de executare silită în cazul contribuţiilor datorate de persoanele fizice asigurate. Suma constatată prin raportul Curţii de Conturi fiind 995.293 RON.

Alte articole despre:

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha