60
None

Este uşoară munca unui asistent medical?

Pentru a face o astfel de evaluare, să vedem întâi ce condiţii specifice sunt necesare pentru ocuparea postului de asistent medical generalist într-o unitate spitalieră. Pentru înscrierea în concurs trebuie întocmit un dosar care cuprinde bineînţeles documentele care atestă absolvirea unor studii de profil şi experienţa anterioară. Acest dosar este necesar pentru primirea în concursul de ocupare a postului vacant de asistent medical, concurs care are loc indiferent de nivelul studiilor candidatului.

Concursul include:

• testare psihologică - probă eliminatorie

• probă scrisă – notă minimă de admitere – 7.00

• probă practică / interviu (la care sunt admişi numai candidaţii care au trecut proba scrisă)–  notă minimă de admitere – 7.00;

Candidaţilor la postul de asistent medical li se anunţă o tematică de concurs şi o bibliografie din care vor fi extrase testele la care vor răspunde în timpul examinării. De obicei tematica cuprinde:

• Metodologia de supraveghere şi control a accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar

• Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

• Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali

♦ puncţiile;

♦ recoltarea produselor biologice şi patologice;

♦ sondaje, spălături, clisme;

♦ administrarea medicamentelor;

♦ pregătirea preoperatorie;

♦ supravegherea postoperatorie şi îngrijiri acordate pacienţilor operaţi.

Urgenţele medico-chirurgicale 

• urgenţele aparatului respirator;

• urgenţele aparatului cardiovascular;

• urgenţele abdominale;

• urgenţele renale şi urologice;

• urgenţele neurologice;

• şocul;

• traumatismele.

Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

Candidatul va trebui să susţină o proba teoretică şi una practică, prin care să îşi demonstreze cunoştinţe şi abilităţi practice necesare rezolvării multiplelor situaţii medicale critice în care se pot afla pacienţii. Să luăm ca exemplificare doar în ce constă testarea candidatului la postul de asistent medical în ceea ce priveşte urgenţele aparatului respirator, doar prima din cele 7 grupe de urgenţe medico-chirurgicale.

Astfel, candidatul va fi testat în privinţa cunoaşterii cauzelor, simptomatologiei şi a măsurilor terapeutice generale şi a conduitei în urgenţele IR (insuficienţă respiratorie) acute grave, în una din formele din clasificarea de mai jos.

Cauze ale insuficienţei respiratorii

a. De origine bronhopulmonară

► Stenoze funcţionale şi organice ale căilor aeriene superioare (laringe, trahee): corpi străini

► Bronhoalveolite de deglutiţie: regurgitare în căile aeriene a conţinutului gastric

► Crize de astm bronsic

► Reducerea acută a câmpului respirator: pneumotorax spontan

► B.P.O.C (bronhopneumopatie obstructivă cronică) acutizată

b. Cardiace - Astm cardiac, Infarctul miocardic, Edem pulmonar acut, Embolie pulmonară, Cord pulmonar acut

c. De orgine extrapulmonară 

► Alterarea funcţiei centrului respirator: intoxicaţii (barbiturice, opiacee, alcool metilic), acidoză metabolică (comă diabetică / uremică), alcaloză metabolică; oxigenoterapie iraţională; meningite; meningoencefalite;
► Afecţiuni paretice sau spastice ale muşchilor respiratori: tetanos, poliomielită, poliradiculonevrite, traumatisme medulare, come grave, rahianestezie inalta, narcoză profundă;
► Boli ale cutiei toracice, defecte neuromusculare: fracturi costale,  operaţii pe torace, traumatisme toracice şi toracoabdominale;
Boli ale sistemului nervos: traumatisme craniocerebrale, leziuni cerebromedulare, sindroame de hipertensiune, miastenia gravis craniană;
► Afecţiuni abdominale: ascite masive acute, peritonite acute,  operaţii laborioase pe abdomen;
 
d. Cauze generale: Intoxicaţii acute cu medicamente / toxice deprimante ale SNC; Afectiuni sangvine: anemii, obezitate, trichinoza, stare de soc.
 
Simptomatologie în IR: 
TAHICARDIA ca fenomen compensator
 
Alte semne clinice: depind de cauza care a provocat IR:
► Durerea toracica 
► Tegument cald şi umed, acoperit cu transpiraţii abundente
► Hipersalivatie - hipoxie, hipercapnie
► Hipersonoritate - pneumotorax, emfizem pulmonar
► Matitate - pneumonii, colecţii lichidiene în pleură
► Raluri - zgomote patologice care iau naştere în alveole sau bronhii
► Anxietate sau somnolenta, confuzie, delir.
 
Măsuri terapeutice generale:
a. Controlul şi asigurarea permeabilităţii căilor aeriene
Obstrucţii supraglotice - căderea limbii, pătrunderea lichidului / regurgitarea lui în căile aeriene, acumularea cheagurilor de sânge, secreţii, corpi străini (din cavitatea bucală) - reanimare respiratorie prin Decubit dorsal cu capul în hiperextensie - împiedicarea căderii limbii înapoi. Împingerea anterioara a mandibulei şi susţinerea ei (+ hiperextensia capului - îndepărtează pericolul de obstrucţie prin alunecarea posterioară a limbii). Curăţarea orofaringelui de secreţii/vărsături - prin aspiraţii oro / nazofaringiene. Postura semiventrală - regiunea interscapulovertebrală. Tracţiunea limbii - pensă specială. Intubaţie orofaringiană cu canulă Guedel.
 
b. Permeabilizarea căilor respiratorii în obstrucţiile subglotice
Obstrucţii subglotice (secreţii traheobronşice) - pacienţii inconştienţi / tulburări ale deglutiţiei - dezobturarea se face în poziţie de drenaj postural ventral - decubit lateral / ventral, capul mai jos de trunchi, întors într-o parte; poziţia corpului se schimbă la interval de 20-30 minute.
 
c. Respiraţie artificială
 
d. Oxigenoterapie
 
e. Mijloace terapeutice ajutătoare 
 
f. Măsuri terapeutice etiopatogenetice
 
După cum vedem din descrierile anterioare, munca de asistent medical nu este uşoară, mai ales în situaţiile când acesta trebuie să acţioneze cu primele măsuri până la venirea medicului.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha