None

Screeningul si detectarea prococe a cancerului de prostata

Cancerul de prostataprostată (CP) este cea mai frecventa frecventă forma formă de cancer la barbatibărbaţi. Daca Dacă o femeie care descoperadescoperă un nodul la sân se gândestegândeşte imediat la cancer mamar, uUn barbatbărbat care începe sa să urineze tot mai des noaptea si şi caruiacăruia medicul îi spune ca că are prostataprostata maritamărită se teme de cancer al acestei glande.

Cea mai mare incidentaincidenţă a fost raportataă in în America de Nord si şi Europa de Nord, iar cea mai scazutascăzută, in în Asia de Sud. In În Statele Unite incidentaincidenţa si şi mortalitatea sunt semnificativ mai mari in înrand rândul populatieipopulaţiei afro-americane, pentru toate categoriile de varstavârstă. Recent, in În Statele Unite, reducerea mortalitatii mortalităţii legata legate de cancerul de prostataprostată a fost atribuita atribuită, recent, screening-ului. Acesta,

Screening-ul pentru cancerul de prostata este menit sa să diagnosticheze boala:

in în faza incipientaincipientă,

inainte înainte de aparitiaapariţia simptomelor,

atunci cand când este mai usor uşor de tratat,

cand când sunt mai multe sanse şanse de vindecare

Cu ocazia controalelor medicale periodice, medicul de familie, in în primul rand rând, are obligatiaobligaţia de a investiga anamnestic asupra simptomatologiei urinare orice pacient peste 50 ani, sau peste 40 ani, atunci cand cândin în antecedentele familiale ale acestuia au existat cazuri de CP .

Cu aceasta această ocazie este recomandabil ca pacientiipacienţii sa să beneficieze de un examen clinic complet, cu efectuarea obligatorie a tuseuluituşeului rectal (TR).

In În aceste conditiicondiţii, cu ocazia acestor controalelor periodice, indiferent ca că sunt simptomatici (evidentiati evidenţiaţi prin anamnezaanamneză) sau asimptomatici (tuseultuşeul rectal poate evidentiaevidenţia o zona zonă suspectasuspectă), cea mai mare parte a cazurilor suspecte ar putea fi depistate.

Deoarece TR–ul nu este o manevra manevră de rutina rutină pentru medicul de familie, intre între acesta si şi specialistul urolog trebuie sa să existe o strâansa să colaborare, in înasa aşa fel incat încât obiectivele controlului medical periodic sa să fie atinse.

Recomandările internaţionale privind depistarea precoce a cancerului de prostată includ testarea anuală a PSA SA ( antigenul specific prostatic) combinată cu examenul prostatei (tuşeu rectal) la bărbaţii cu vârste de peste 50 ani, cu risc moderat. Screening-ul la o vârstă mai tânără (40-45 ani) este indicat doar în acele cazuri cu antecedente familiale de cancer de prostată (rude de gradul I). Deşi PSA SA reprezintă cel mai bun test de laborator pentru detecţia cancerului de prostată, rezultatul obţinut trebuie să fie interpretat întotdeauna împreună cu datele clinice furnizate de tuşeul rectal. Interpretarea izolată a valorii PSA SA poate crea confuzii.

PacientiiPacienţii ale caror căror rezultate de screening sunt pozitive sunt obligatiobligaţi sa să ia o decizie extrem de dificiladificilă, legata legată de acceptarea terapiei: prostatectomie radicala radicală sau radioterapie, insotiteînsoţite de riscurile care includ incontinentaincontinenţa, impotentaimpotenţa, precum si şi alte complicatiicomplicaţii.

Colegiul Medicilor din America face aceleasiaceleaşi recomandari recomandări privind consilierea pacientilorpacienţilor. Astfel, totitoţi barbatibărbaţii care ar putea sa să se testeze cu TR si şi PSA SA trebuie sa să inteleaga înţeleagă exact care care sunt exact riscurile si şi beneficiile potentiale potenţiale ale screening-ului si şi sa să ia o decizie impreuna împreună cu medicul curant. Inainte Înainte de testare, pacientiipacienţii trebuie sa să fie bine informati informaţi cu privire la urmatoareleurmătoarele:

cancerul de prostataprostată este o problema problemă de sanatate sănătate extrem de importantaimportantă;

beneficiile screening-ului facut făcut o data dată sau in în mod repetat si şi ale tratamentului agresiv pentru cancerul de prostataprostată nu au fost inca încă dovedite;

atat atât TR caât si şi PSA SA pot avea rezultate fals-negative;

probabilitatea ca in în urma testariitestării sa să fie necesare evaluari evaluări invazive este foarte mare;

odata odată descoperita descoperită tumoarraea, beneficiile apar numai in în urma unei terapii agresive;

aceste tratamente sunt asociate cu un risc mic, dar clar, de aparitie apariţie a unor afectiuni afecţiuni cronice legate de functiilefuncţiile urinare si şi sexuale;

detectarea precoce poate salva vietivieţi.

In În ciuda tuturor controverselor legate de screening-ul pentru cancerul de prostataprostată, este foarte imporatanta esenţială constientizarea conştientizarea importantei importanţei detectarii detectării precoce a bolii.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha