20
None

Comunicarea farmacist-pacient


Farmacistul se numără printre cei mai uşor accesibili furnizori de servicii medicale din comunitate. Pentru a fi considerat un bun profesionist, trebuie să dovedească abilități de comunicare, tact, rezistență la stres, dar şi abilități de management, abilități multi tasking, să poată utiliza computerul la un nivel acceptabil şi să-şi valorifice eficient cunoștințele științifice.

În sistemul de sănătate, comunicarea este un factor-cheie, cu multiple fațete: comunicarea dintre medic şi pacient, comunicarea între diverşii profesionişti implicaţi în actul medical sau dintre aceşti profesionişti şi public şi, nu mai puțin importantă, comunicarea dintre farmacist şi pacient. Odată cu creşterea numărului de utilizatori ai farmaciilor on-line, construirea de relații și încurajarea participării pacienților la discuțiile din farmacie, atât fizic, cât și digital, sunt de cea mai mare importanță pentru a ne asigura că pacienții vor dori să utilizeze şi în viitor serviciile farmaciștilor.
Farmacistul este perceput astăzi ca având multiple roluri în îngrijirea bolnavului. Se remarcă dintre acestea rolul tradițional, de responsabil cu eliberarea medicamentelor; apoi, rolul de furnizor de servicii medicale - consilier în legătură cu terapiile medicamentoase; şi nu în ultimul rând, rolul de sursă al terapiilor alternative-trebuie să cunoască utilizarea terapiilor alternative și/sau pe bază de plante ca mijloc de tratament medical şi să comunice cu pacienții despre opțiunile de tratament netradiționale.

Comunicarea farmacist-pacient
Omul este, prin excelență, o ființă socială, care trimite şi primeşte încontinuu informații către/de la semenii săi, cu scopul de informare, atenționare, explicare. Diferitele definiții ale comunicării arată că un rol principal al acesteia este cel de formare a unui comportament. În cadrul comunicării farmacist-pacient, scopul este aderența şi complianța acestuia din urmă la tratament.
Conform studiilor, în farmacie consultarea pacienților și evaluarea nevoilor acestora durează în medie între 3-10 minute, lăsând puțin timp pentru detalii. Farmaciştii sunt clar percepuți ca fiind furnizori/consilieri de încredere de asistență medicală. Prin urmare, comunicarea eficientă între farmacist şi pacienți este critică. Farmacistul trebuie să aibă cunoștințele necesare despre medicamente şi să fie capabil să sfătuiască pacienții cu privire la acestea. Aceste acțiuni presupun abilități de ascultare eficiente și schimb de informații de bază (întrebare/răspuns) pentru a înțelege sănătatea pacientului, starea, nevoile și/sau dorințele sale.

Comunicarea directă
Cunoştințele profesionale ale farmaciştilor sunt foarte importante, dar se pare că nu acestea sunt factorii esențiali care promovează loialitatea pacienților, cel puțin nu în aceeași măsură ca și abilitățile de comunicare ale farmacistului. Comunicarea interpersonală directă este cea mai eficientă, deoarece ea are o mare încărcătură afectivă.
În farmacia comunitară, pe lângă sfaturile cerute în legătură cu medicația, pacientul poate cere ajutorul farmacistului pentru diverse probleme, cum ar fi renunțarea la fumat, pierderea în greutate, sau prevenirea/diagnosticarea unei sarcini. Chiar dacă farmacistul este un bun profesionist, cu solide cunoştințe în domeniu, o serie de factori pot constitui bariere în relația de comunicare: un spațiu slab iluminat; ora din zi; durata întâlnirii; lipsa intimității; bolnavi dificili; persoanele în vârstă, cu tulburări senzoriale sau cu tulburări cognitive.
De cele mai multe ori, în fiecare farmacie sunt stabilite proceduri standard de operare referitoare la ceea ce ar trebui să includă o întrevedere farmacist-pacient și cum ar trebui aceasta să fie efectuată.
A fost elaborate un ghid Calgary-Cambridge  pentru a se determina ce abilități de comunicare sunt necesare farmacistului. Acest ghid, conceput pentru utilizarea în medicină, cuprinde 71 de abilități de comunicare care pot fi folosite în cadrul unei consultații pentru ca utilizatorii să obțină cele mai bune rezultate. Ghidul este în prezent utilizat în formarea medicilor și are un mare potențial de utilizare în formarea farmaciștilor. Ghidul recomandă stabilirea unui raport inițial farmacist-pacient, care constă în explorarea problemelor pacientului, furnizarea cantității și tipului corect de informații, și luarea unor decizii comune de tratament. Consultația farmacist-pacient se axează pe tratament, iar nu pe diagnostic, și ca atare se concentrează mai mult pe furnizarea, decât pe colectarea de informații.

Comunicarea online
În ultimii ani, în mare parte din cauza situației pandemice, contactele față în față dintre pacient și furnizorii de servicii medicale au putut fi realizată prin dispozitive electronice.
Termenul e-health caracterizează nu numai o dezvoltare tehnică, ci și o stare de spirit, un mod de gândire, o atitudine și un angajament pentru o gândire interconectată, globală, pentru a îmbunătăți asistența medicală la nivel local, regional și mondial prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor”.
La nivelul farmaciei comunitare, a devenit astăzi un lucru normal primirea unei rețete prin diferite metode electronice, şi, de asemenea, comunicarea cu medicul prescriptor şi cu pacientul, telefonic sau prin intermediul computerului și a smart-phone-ului.

Aceste tehnologii oferă, într-adevăr, oportunități fără precedent pentru o bună comunicare interpersonală, dar şi aici pot apărea piedici:

  • comunicarea cu pacienții cu educație sanitară scăzută;
  • pacienți mai în vârstă și cei cu dizabilități;
  • persoane fără acces la facilitățile de comunicare online;
  • teama pacientului că datele sale pot fi utilizate necorespunzător;
  • volum de muncă în plus pentru farmacist.

Farmacistul trebuie deci să aleagă cel mai bun mijloc de comunicare, în beneficiul pacientului (poate folosi un mesaj scris în relația cu un pacient hipoacuzic sau un mesaj audio în cazul pacientului cu deficiențe de vedere). De asemenea, trebuie să se asigure că mesajul său a fost clar înțeles, asfel încât să poată lua, cu consimțământul pacientului, cea mai potrivită decizie terapeutică.
Oricare ar fi metodele de comunicare alese, comunicarea ar trebui să fie centrată pe pacient şi nevoile sale. Farmacistul trebuie să-şi perfecționeze metodele de comunicare, pe care să le adapteze pentru fiecare tip de pacient, pentru a obține succesul terapeutic.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha