48
None

Accesul pacienţilor la terapia oncologică

 

  • În 2012 conducerea CNAS a obţinut alocarea de fonduri suplimentare care au dus la scurtarea ”listei de aşteptare” pentru bolnavii de cancer la un minim istoric.
  • Jumătate din bugetul de peste un miliard de RON alocat bolnavilor de cancer în 2012 afost direcţionat către terapiile inovatoare de care au nevoie circa 7% dintre pacienţi.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a prezentat chiar de ”Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Cancerului” (4 februarie) mecanismul de desfăşurare a Programului Naţional de Oncologie. Preşedintele CNAS, dr. Doru Bădescu, şi dr. Dan Jinga, preşedintele comisiei de specialitate au făcut acest raport avându-l ca invitat pe Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.

Conform conducerii CNAS, Programul Naţional de Oncologie a fost introdus în România în 1999, tratamentului bolnavilor cu afecţiuni oncologice şi hematologice realizându-se în unităţi sanitare publice şi private cu paturi, în spitalizare continuă, de zi sau în ambulatoriu. Decontarea medicamentelor se face de către CNAS în limita bugetului disponibil.

În 2008, ca urmare a alinierii la ţările comunitare, s-a făcut un efort financiar prin introducerea în buget a 14 medicamente (molecule) inovatoare, utile pentru prelungirea creşterea calităţii vieţii pacienţilor incurabili. Astfel, atunci bugetul alocat bolnavilor de cancer a fost de aproximativ 730.000.000 RON, din care jumătate a fost direcţionat către tratamentele cu medicamente inovatoare de care au beneficiat circa 7% dintre pacienţi.

A fost numită o comisie de experţi pentru implementarea Programului Naţional de Oncologie cu rolul  de a administra exclusiv fondurile alocate acestor tratamente inovatoare, având membri din principalele centre oncologice ale ţării. Ordinul CNAS prevede rolul comisiei de a ”aproba tratamentele propuse de medici oncologi cu medicamente inovatoare, respectând protocoalele naţionale, adaptate la cele europene”.

Activitatea comisiei se desfăşoară după o metodologie bine stabilită, cu protocoale de rambursare pentru fiecare medicament, conform indicaţiei terapeutice înregistrate în România, elaborate şi transmise pentru aplicare medicilor oncologi.

Revenind la situaţia de astăzi, pentru o imagine cât mai corectă a ceea ce reprezintă Programul Naţional de Oncologie şi modul de administrare al acestuia, CNAS face următoarele precizări:

  • În 2012 alocarea bugetară pentru întregul Program a fost de aproximativ 1.031.000.000 RON, adică cu 10% mai mult decât în 2011 şi cu 30% mai mult faţă de 2008 când a început derularea Programului prin intermediul CNAS.
  • Numărul pacienţilor care au primit aprobarea comisiei de experţi pentru tratamente inovatoare a crescut în 2012 cu 24,6% faţă de 2011, şi cu 42% faţă de 2008.

Ca urmare a bugetului alocat pentru derularea Programului Naţional, pe de o parte, şi a creşterii solicitărilor medicilor curanţi pentru utilizarea acestor tratamente moderne pe de altă parte, a apărut necesitatea înfiinţării listei de aşteptare în vederea rambursării tratamentului. În intervalul 2008-2010 s-a înregistrat o creştere dramatică cu 93% a listei de aşteptare, atingându-se un maxim istoric de 3.259 de pacienţi la nivelul anului 2010.

Prin adoptarea de către Ministerul Sănătăţii şi CNAS în 2010 aprotocoalelor europene de tratament în oncologie, precum şi a măsurilor organizatorice luate de comisia de experţi s-au stabilit şi aplicat criterii clare de rambursare a acestor tratamente, permiţând o mai bună administrare a bugetului alocat. Astfel, dacă în intervalul 2010-2011 lista de aşteptare s-a diminuat cu 23.6%, în intervalul 2011-2012 lista s-a diminuat cu un procent semnificativ de 42%. În ianuarie 2013 s-a atins un minim istoric de 1.292 pacienţi aflaţi pe lista de aşteptare.

Trebuie precizat faptul că alocarea principalelor clase de medicamente rambursate de CNAS către pacienţi revin următorilor decidenţi:

 

A. 14 medicamente a căror prescriere se face cu aprobarea Comisiei de specialitate din CNAS, clasificate cu ” ****

B. 3 medicamente cu prescriere având aprobarea Comisiei de specialitate din Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS), clasificate cu ” ***

C. 14 medicamente prescrise de către medicul curant pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisia de specialitate din Ministerul Sănătăţii, clasificate cu ” **

D. 48 medicamente cu prescriere direct de către medicul de specialitate, clasificate cu ” * ”. Pentru această categorie de medicamente uzuale (ieftine), de necesitate, există alternativa achiziţionării lor prin Unifarm. În acest sens Guvernul a alocat suma de 800.000 de euro pentru fond de rulment.

În paralel, ca măsură de control a acestei boli, s-a elaborat Registrul Român de Oncologie, aflat în curs de implementare. Cu ajutorul Registrului, CNAS va oferi Ministerului Sănătăţii suportul pentru realizarea unei strategii reale de profilaxie a cancerului, ceea ce va conduce la reducerea costurilor de tratament. Până în prezent medicii curanţi au înregistrat în sistem 23.000 de pacienţi din cei 96.955 aflaţi în tratament (din care 5.375 sunt trataţi cu medicamente aprobate de comisia CNAS). Înscrierea online va permite diminuarea semnificativă a timpului de aşteptare pentru pacienţi şi - în funcţie de resursele bugetare – se tinde spre dispariţia completă a listei. Conducerea CNAS şi-a fixat ca obiectiv integrarea Registrului ca parte componentă a Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI), împreună cu Prescripţia Electronică şi Cardul Electronic.

Deşi, emoţional vorbind, dar şi din punct de vedere financiar, atenţia mass media se îndreaptă mai des spre comisia oncologică, trebuie amintită şi performanţa comisiei de tratament al hepatitelor care a reuşit să ducă la scăderea completă a listei de aşteptare, performanţă apreciată recent la Bruxelles drept <>”, a menţionat preşedintele CNAS.

Sursa CNAS

 

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha